Veerkracht en vitaliteit voor lichaam en geest

Mindfulness voor volwassenen (live en online),
mindfulness voor kinderen en jongeren,
compassie, tai chi, qigong, traumatherapie.

Omdat vrede in de wereld alleen bereikt kan worden
via innerlijke vrede in ieder mens.

Sinds kort in Zutphen.

Mindfulness

Effec­tie­ve trai­ning om meer rust en ont­span­ning te erva­ren in het dage­lijks leven. Gezon­der omgaan met stress, ziek­te en onge­mak. Live in Zut­phen of online.

Compassie

Ver­die­pen­de trai­ning om nega­ti­vi­teit en een zelf­kri­ti­sche hou­ding te ver­mil­de­ren. Op basis van oude wijs­heid én nieu­we weten­schap­pe­lij­ke inzichten.

Tai Chi & Qigong

Leuk, leer­zaam, gezond en effec­tief. Mind­ful­ness in bewe­ging. Oefe­nen in har­mo­nie en balans. Ener­giema­na­ge­ment pur sang!

Trauma-heling

Op een natuur­lij­ke manier geblok­keer­de over­le­vings­ener­gie weer in bewe­ging bren­gen. Brein, hart en lijf opnieuw met elkaar verbinden.

Chronische stress
is het grootste gezondheidsprobleem
van deze tijd.

Het leven is vol stress, verplichtingen, onrust, negativiteit en prikkels. We staan voortdurend onder druk en hebben niet geleerd hoe we hier op een gezonde manier mee om kunnen gaan. Veel mensen hebben last van moeheid, somberheid, prikkelgevoeligheid, pijn, angst, stijfheid en spanning.

Gewoontegetrouw zetten we onszelf nóg meer onder druk om van de stress, ongemakken en klachten af te komen. Een vicieuze cirkel… Zo verstarren we, leven we in een kramp en worden onze levens en hoofden alleen maar voller…

Als druk het probleem is,
kan het geen deel van de oplossing zijn. 

Relax More wel.

Van verstarring en kramp naar flexibiliteit.
Lichamelijk, mentaal en emotioneel more relaxed.

Relax More?

Bij Relax More gaat het niet over meer ontspannen, maar over het ontdekken waarom je eigenlijk gespannen bent. En om te ontdekken hoe je daar meer ontspannen mee om kunt gaan en hoe je lichamelijk, geestelijk en emotioneel flexibeler kunt zijn. Hoe je losser kunt worden en kalmer en meer bewust kunt leven.

Relax More krijgt een 4,9 op een schaal van 5 in de Google Reviews.

Relax More.
Deskundig, betrouwbaar, ervaren.

Lees meer over onze kwalificaties

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners

Lees meer over onze samenwerkingspartners

Scroll to Top