Home » Learn More » Kinderen en jongeren » 7 mindfulnesstips van kids voor kids!

7 mindfulnesstips van kids voor kids!

Relax More - 7 mindfulnesstips van kids voor kids!

Het wordt me steeds dui­de­lij­ker: kin­de­ren leren ande­re kin­de­ren hoe ze mind­ful­ness kun­nen toe­pas­sen in het dage­lijks leven. En dat vind ik fan­tas­tisch om te mer­ken! Natuur­lijk geef ik als trai­ner tips en advies over wel­ke oefe­nin­gen je zoal kunt doen. Maar die halen het niet bij de cre­a­tie­ve idee­ën van kin­de­ren, die zèlf uit­vin­den wat het best werkt. De tips zijn vaak zo mooi en bruik­baar dat ik ze graag met je wil delen. Deel ze op jouw beurt gerust met alle (ouders van) kin­de­ren om je heen. 

Tip 1:

Let op je adem­ha­ling als je ’s och­tends in de auto zit naar school. Zo begin je de dag met aan­dacht voor jezelf en het is lek­ker mak­ke­lijk, want je zit toch in de auto even niks te doen. Dit kun je ook pro­be­ren als je lopend of fiet­send naar school gaat (wel op het ver­keer blij­ven let­ten!) of als je ergens anders naar­toe gaat met de auto.

Tip 2:

Mind­ful­ness is niet moei­lijk. Je hoeft niks spe­ci­aals te doen. Zet een oefe­ning op en luis­ter gewoon naar de stem. Die klinkt vaak rus­tig en een beet­je lang­zaam, waar­door je eigen­lijk van­zelf ook rus­tig wordt.

Tip 3:

Als je de oefe­nin­gen op je slaap­ka­mer doet, hang dan een brief­je op de deur dat je even niet gestoord wilt wor­den. Of knut­sel zelf een deur­han­ger. Het kan name­lijk irri­tant zijn als je zus­je of broer­tje bin­nen­komt als je net mid­den­in een oefe­ning zit.

Tip 4:

Maak naast het pie­ker­doos­je (dat is een opdracht tij­dens de trai­ning) ook een ‘leu­ke-din­gen-doos­je’. Je ver­siert een doos­je en stopt daar­in alle­maal din­gen waar­van je blije gedach­ten krijgt. Als je dan een keer pie­kert of je ver­drie­tig voelt, dan kijk je even in het doosje.

Tip 5:

Een spreek­beurt hou­den over mind­ful­ness. Zo leer je er nog meer over en kun je aan je klas­ge­no­ten laten zien wat het pre­cies is.

Tip 6:

Als je tot rust wilt komen, kun je een tijd­je naar een lava­l­amp kij­ken. Dat is zo’n lamp met van die bub­bels die lang­zaam bewe­gen en van vorm ver­an­de­ren. Je kunt pro­be­ren om één bub­bel te vol­gen of je aan­dacht rich­ten op bub­bels die samen­smel­ten. Of gewoon lek­ker sta­ren en kij­ken wat je opvalt. Als je geen lava­l­amp hebt of kunt kopen, dan kun je er ook zelf een­tje maken.

Tip 7:

Maak een plek­je in je slaap­ka­mer waar je mind­ful­nes­soe­fe­nin­gen kunt doen. Het hoeft niet groot te zijn, dus het kan ook als je een klei­ne kamer hebt. Kies een fijn plek­je uit waar je bij­voor­beeld een kus­sen en een deken­tje neer­legt. Je kunt er ook een knuf­fel of een beeld­je neer­zet­ten wat je erbij vindt pas­sen, zoals een kik­ker (van de oefe­ning Stil­zit­ten als een kik­ker). Een mooie teke­ning aan de muur kan ook. Het is fijn om zo’n eigen plek­je te heb­ben en het helpt je om eraan te den­ken om een mind­ful­nes­soe­fe­ning te doen.

Deze tips gaven kin­de­ren elkaar tij­dens de les­sen van de 9‑weekse mind­ful­ness­trai­ning ‘Aan­dacht werkt!’ die ik aan­bied in Apel­doorn. Met dank aan alle vin­ding­rij­ke kinderen!

Foto: Chris­ti­an Lang­bal­le on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top