Home » Aangesloten bij…

Aangesloten bij…

Relax More werkt professioneel en is aangesloten bij-, en onderschrijft de professionele uitgangspunten van:

De VMBN (Vereniging van Mindfulnesstrainers Nederland)
Deze, in 2009 opgerichte, beroepsvereniging heeft als uitgangspunt dat mindfulnesstraining een specifiek vakgebied is dat van trainers gerichte opleiding, achtergrond en ervaring vraagt.

Uiteraard lid van de VMBN en geregistreerd in Categorie 1.

De VMBN vindt het belangrijk dat mindfulnesstrainers zijn opgeleid in het geven van de training, en daarnaast zelf ruime ervaring hebben in de mindfulnesspraktijk die ze overbrengen aan anderen. Men verwacht van de trainersleden dat ze de mindfulness belichamen en op die manier, vanuit eigen ervaring, de training overdragen.

De NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, opgericht in 1986, is een onafhankelijke federatie die poogt een inspirerend en tegelijkertijd realistisch alternatief te bieden voor de hedendaagse gezondheidszorg. De NFG hanteert kwaliteitscriteria en kent een klachtenreglement en tuchtrechtsysteem.

Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, voor een optimale vergoeding door de zorgverzekeraar.

AGB-code zorgverlener: 90042380, NFG erkenning en kwalificatie psychosociaal zorgverlener.

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Praktijkcode: 90051170
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie en kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. Goed om te weten is dat deze therapieën meestal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering.

RBCZ-Aangesloten bij RBCZ. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

IVM (Instituut voor mindfulness)
Instituut waar de opleiding tot mindfulnesstrainer verzorgd wordt. De oprichter van het instituut, Johan Tinge, heeft een belangrijke rol gespeeld in de introductie van mindfulness in Nederland, én bij het tot stand komen van de hierboven genoemde VMBN. In 2021 werd de naam gewijzigd in Gentleminds.

Opgeleid bij Gentleminds, voorheen Instituut voor Mindfulness, de eerste opleiding in Nederland.

Compassietraining.nl
Site van Frits Koster over de compassietraining (MBCL), waar ook de gecertificeerde trainers en supervisoren vermeld staan.

STN (Stichting Taijiquan Nederland)
De STN ziet graag goed opgeleide en bewuste leraren en integere leerlingen. Eigenlijk geheel volgens de mentaliteit en de filosofie van de Tai Chi. Hiervoor heeft de STN een Beroepscode.

SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het beroepsregister van geestelijk verzorgers in zorginstellingen. Dit register heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren.
Aangeslotenen die een training bij Relax More volgen kunnen hiervoor accreditatiepunten krijgen.

AGCZ kompas

Logo AGCZ kompas
Scroll to Top