Home » Learn More » Lijf en leden » Adem-benemend

Adem-benemend

Relax More - Adem-benemend

Relax More - Adem-benemend 1 Tij­dens een kor­te vakan­tie vorig jaar in Lei­den, kwam ik in de boe­ken­kast van de gehuur­de woon­boot een boek tegen over yoga. Inte­res­sant natuur­lijk als docent l.o. en mind­ful­ness­trai­ner. Ik heb dat boek door­ge­bla­derd en ik raak­te gefas­ci­neerd door de ana­to­mi­sche bena­de­ring van yoga. En voor­al hoe ana­to­mi­sche en bewe­gings­ana­ly­ti­sche ken­nis de wer­king van yoga kan ver­kla­ren, ter­wijl de yoga-visie op bewe­gen en lichaam in stand blijf. Een prach­tig East meets West wat mij betreft.

Een van de onder­wer­pen waar ik enthou­si­ast van werd was het hoofd­stuk over ade­men en het belang van ‘juist’ ade­men. Ade­men te zien als het pro­ces waar­bij 2 lichaams­hol­tes, buik en borst, elkaar beïn­vloe­den slechts door vorm- en inhouds­ver­an­de­ring. Yoga te zien als de moge­lijk­heid om ruim­te te cre­ë­ren in die hol­tes om de belang­rijk­ste adem­ha­lings­spier, het mid­den­rif vrij­e­lijk te kun­nen laten bewe­gen, zodat .… de hulpadem­ha­lings­spie­ren geen onno­di­ge arbeid hoe­ven te leve­ren. Effi­ci­en­cy die ten goe­de komt van je gezondheid.

Het lezen was adem­be­ne­mend, zon­der mijn adem in te hou­den ove­ri­gens, omdat het voor mij een beves­ti­ging is dat yoga en ande­re vor­men van lang­zaam bewe­gen terecht een belang­rij­ke rol in de MBSR heb­ben. Ove­ri­gens sta­pe­len ook de onder­zoek­ge­ge­vens met betrek­king tot de posi­tie­ve licha­me­lij­ke, men­ta­le en emo­ti­o­ne­le effec­ten hier­van zich op.
Let’s move!

Foto: Emi­ly Sea on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top