Home » Learn More » Natuur & Kunst » Adembeweging

Adembeweging

Relax More - Adembeweging

Nils Völ­ker is een Duit­se kun­ste­naar die mooie din­gen maakt, check zijn site maar. Ik kwam op inter­net zijn werk Bits and Pie­ces tegen. Mis­schien dat de Qig­ong cur­sis­ten al een vlaag van her­ken­ning heb­ben bij het zien van de afbeel­ding bij dit blogje.

Wan­neer we tij­dens de les een tijd­je een staan­de hou­ding oefe­nen, gebruik ik regel­ma­tig een beeld dat kan hel­pen om beter te voe­len in je lijf of de ‘bedoe­ling’ van de oefe­ning in te kun­nen voe­len. Toen ik een tijd­je gele­den de Hober­man Sphe­re ont­dek­te, heb ik deze aan­ge­schaft en mee­ge­no­men naar de les.

De Hober­man Sphe­re is een kine­ti­sche figuur, bedacht door Chuck Hober­man. Het is een bol die gro­ter en klei­ner kan wor­den door de onder­de­len die met enigs­zins schaar­vor­mi­ge gewrich­ten de groot­te bepa­len. Als één onder­deel van de bol beweegt, beweegt alles mee. Er is geen expan­sie (of con­trac­tie) naar voren zon­der expan­sie naar achteren.

Dit beeld kan hel­pen bij de staan­de hou­din­gen. Je zou jezelf kun­nen visu­a­li­se­ren in het mid­den van een hele gro­te Hober­man Sphe­re, een waar je zelf in past. En stel je dan voor dat tij­dens je Qig­ong beoe­fe­ning de adem naar alle plaat­sen in het lichaam laat stro­men en dat het hele lichaam ademt en mee­helpt aan de ste­vig­heid van de struc­tuur die nodig is om de hou­ding eni­ge tijd aan te houden.

Het hele lichaam pul­seert op een zach­te manier mee in het rit­me van de adem. Het hele lichaam, dus ook de ach­ter­kant en de delen die niet betrok­ken lij­ken bij de oefe­ning, expan­deert een beet­je op de ina­de­ming en con­tra­heert een beet­je op de uitademing.

Een beeld dat let­ter­lijk en figuur­lijk ruim­te kan geven; zacht­heid kan bren­gen naar delen van het lichaam die teveel hun best doen tij­dens de oefe­ning. Een beeld dat kan ver­dui­de­lij­ken hoe ons lichaam als een geheel kan functioneren.

Onder­staand film­pje laat het mooie kunst­werk van Nils Völ­ker zien. Het zijn dan wel heel veel Hober­man Sphe­re’s, maar de pul­sa­ties zijn dui­de­lijk te herkennen.

Geniet ervan!

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top