De geest van een meditatiebeoefenaar wordt wel eens vergeleken met een berg die onbeweeglijk blijft in iedere wind. Hij wordt niet gekweld door de moeilijkheden die op zijn pad komen, noch opgetogen door zijn successen.

Maar deze gelijkmoedigheid is géén apathie en ook geen onverschilligheid!
Het gaat vergezeld met innerlijke vreugde en een openheid van geest die zich uitdrukt als nooit tekortschietend altruïsme.

Vrij naar Matthieu Ricard

Dit bericht is een vertaling van een deel van een artikel uit Tricycle, Engelstalig Boeddhistisch kwartaalblad.

Foto: Yang Song on Unsplash