Home » Learn More » Gezond en ziek » ’s Avonds moet de rust weerkeren

’s Avonds moet de rust weerkeren

Relax More - 's Avonds moet de rust weerkeren

Jaja, in oude wijs­he­den zit nog­al eens meer waar­heid dan we wil­len weten. ’s Avonds is er een tijd om de dag af te slui­ten, tot rust te komen en ver­vol­gens naar bed te gaan. Klinkt logisch hè?

Maar ja, wat las ik een tijd­je gele­den op nu.nl?

Jon­ge­ren die ’s avonds nog gaan gamen, inter­net­ten of met hun gsm bezig zijn, gaan later naar bed, lig­gen lan­ger wak­ker en heb­ben een kor­te­re slaap­duur. Dit blijkt uit onder­zoek van de Vrije Uni­ver­si­teit Brus­sel onder 1.298 per­so­nen van 14 tot 20 jaar.

Hoe­wel ik erg pro-onder­zoe­ken-en-aan­to­nen ben, ver­baas ik mij toch soms over het feit dat zoiets evi­dents onder­zocht werd. Het is maar wach­ten op de mede­de­ling dat onder­zoe­kers heb­ben ont­dekt dat 100% van de hon­den, alvo­rens te gaan poe­pen, de rug kromt en een half­zit­ten­de hou­ding aanneemt.

En toch, en toch; mis­schien komt boven­staan­de voor bepaal­de men­sen als een ver­ras­sing over.

Het doet me den­ken aan een arti­kel dat een aan­tal jaren gele­den ver­scheen in het NTvG, het Neder­land­se Tijd­schrift voor Genees­kun­de. Een neu­ro­loog schreef een arti­kel over kin­de­ren met hoofd­pijn. In plaats van aller­han­de medi­sche onder­zoe­ken in gang te zet­ten richt­te hij zich in zijn behan­de­ling op de leef­stijl van het kind. Con­creet: geen cola meer en op tijd naar bed. Echt waar!
Wat bleek? Het groot­ste deel van de klach­ten verdween.

Af en toe moe­ten we blijk­baar even wak­ker geschud wor­den. Ons ervan bewust wor­den dat de din­gen soms erg een­vou­dig zijn. Of dat we het ons­zelf wel eens te moei­lijk maken. ’s Avonds op tijd de com­pu­ter uit. Op de bank. Drank­je, boek, pan­tof­fels zo u wilt.
Tot rust komen.

Kijkt u eens op de klok. Hoe laat is het?
Later dan 9 uur ’s avonds? Zet dat kast­je dan nu uit.
Mor­gen is deze site er ook nog.

Ach, en kijk eens: het genoemde artikel van neuroloog dr. Feikema gevonden!

Foto: Craig Hiron on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top