Home » Learn More » Relax More » Balans is een sleutelelement

Balans is een sleutelelement

Relax More - Balans is een sleutelelement

De sleu­tel voor een goed leven ligt in balans. Niet te actief, niet te pas­sief. Niet te hard, niet te zacht. Het is een­vou­dig je in een van de uiter­sten te ver­lie­zen en uit het cen­trum, uit het mid­del­punt, uit balans te raken.

De uiter­sten zijn bij tijd en wij­len ver­lei­de­lijk, zelfs ver­sla­vend en mak­ke­lijk om aan gehecht te raken of om je mee te gaan iden­ti­fi­ce­ren. Daar­om zijn ze ook zo moei­lijk om te vermijden.

Zo is het ook in de beoe­fe­ning van lichaams­kun­sten. Fas­ci­na­tie met de extre­men is eer­der bescha­di­gend dan onder­steu­nend. Zeker voor men­sen die al een leven van ver­keerd aan­ge­leer­de patro­nen en bewe­gin­gen geleid heb­ben. Je zou kun­nen zeg­gen dat dat al een vorm van extreem­heid is, die veel­al gepaard gaat met ver­har­ding en verstijving.

Dat is waar­om we in de les­sen zo vaak rus­tig en lang­zaam bewe­gen. Het tegen­deel is al veel te goed getraind. Zoals ik vaak benoem:

Als we hard­heid als cen­traal ach­ter­lig­gend pro­bleem for­mu­le­ren, dan kan hard­heid geen deel zijn van de oplos­sing, maar moe­ten we zacht­heid oefenen.

Het jezelf de hele tijd maar voor­bij lopen is een teken van ver­stoor­de balans. Nog har­der lopen door ook nog hard te gaan trai­nen voegt alleen maar balans­ver­sto­ring toe. Dat valt soms rauw op het dak, wan­neer je ineens tot stil­stand komt of wordt gedwongen.

Soms is stil­staan al een hele voor­uit­gang…
Het helpt daar­bij de balans weer in even­wicht te krijgen.

Kom gerust eens een proef­les meedoen.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top