Over Chi Kung

Over Chi Kung2018-08-26T15:08:01+00:00

De vertaling van Chi Kung is ‘de cultivatie van Chi’, de vitale energie. Het vormt een belangrijk onderdeel van de Chinese geneeskundige en martiale tradities. Voor gezonde mensen biedt het een mogelijkheid om die gezondheid te behouden en versterken. Zieken kunnen met Chi Kung stap voor stap hun vitaliteit herwinnen. Ouderen houden met Chi Kung contact met jeugdige veerkracht. Jonge mensen kunnen hun kracht ermee leren beheersen en richting geven.

Zhan Zhuang – Staan als een boom

Binnen de Chi Kung traditie zijn er tal van richtingen en interpretaties. Eén van de meest oorspronkelijk stijlen is Zhan Zhuang Chi Kung, vertaald als ‘pole standing’ en vrij vertaald als ‘staan als een boom’. De training bestaat eruit om eerst voor kortere, en later voor langere tijd, in verschillende houdingen te blijven staan. Hoewel dit te eenvoudig lijkt om waar te zijn, blijkt het een fascinerende en opmerkelijk effectieve manier om weerstand en gezondheid te versterken.

Zhan Zhuang (spreek uit als ‘dzan dzuang’ [mandarijn] of ‘zham zhong’ [kantonees]) is een compleet systeem voor energie-management. In staande Chi Kung komen gezondheidsoefening, martiale kunst en lichaamsbewustwording samen. Het is de kunst van de batterij opladen.

Da Cheng Chuan

Staande Chi Kung is het fundament van een befaamde martiale traditie: Da Cheng Chuan. In Da Cheng Chuan training vinden alle martiale bewegingen en toepassingen hun basis in staande Chi Kung. Stilte in beweging, beweging in stilte.

Er zijn zeven onderdelen van de Da Cheng Chuan training. De training is niet lineair, van A naar Z, opgebouwd, maar cyclisch. Elk trainingsonderdeel komt op den duur weer aan bod, maar iedere volgende keer met meer verdieping. Net als andere martiale tradities kan Da Cheng Chuan op te duur uitgroeien tot een fascinerende levenslange studie.

  • Zhan Zhuang Chi Kung: De beoefening van omschreven staande, zittende en liggende houdingen ter versterking van de interne lichaamsstructuur.
  • Shi Li. Letterlijk ‘power testing’. Het door middel van langzame beweging van de armen en bovenlichaam testen van de herwonnen interne structuur.
  • Zhou Bu. Looptraining, de equivalent van Shi Li, maar nu voor de benen. Balans en stabiliteit kunnen ook tijdens iedere loopbeweging bewaard blijven.
  • Fa Jin of Fa Li. Letterlijk ‘explosie kracht’. Oorspronkelijk een belangrijk onderdeel van de martiale training, nu technieken ter verbetering van lichaamscontrole en reactievermogen.
  • Tui Shou. Letterlijk ‘pushing hands’ of ‘circling hands’. Partneroefeningen om in de praktijk te testen hoe met druk en weerstand om te gaan.
  • Shi Zhan. De martiale toepassingen van al het bovenstaande.
  • Jian Wu. Het zich eigen maken van alle trainingsonderdelen, zodat ze als een tweede natuur worden.

In onze Chi Kung lessen besteden we aandacht aan de eerste drie onderdelen: Zhan Zhuang, Shi Li en Zhou Bu.

Met dank aan www.stilldynamics.org.

LOCATIE    |    LESROOSTER     |     PROEFLES?    |    FOLDER