Van mindfulness
naar heartfulness

Compassie

Relax More - (Zelf)compassietraining - CompassieCompassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan iedereen (dus ook onszelf) te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.

Waarom deze training?

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is. Om allerlei redenen kan compassie niet volledig tot bloei komen of erkend worden. Gelukkig kan iedereen leren compassie in zichzelf te (h)erkennenontwikkelen en verdiepen. Dit is het doel van de zelfcompassietraining (Mindfulness Based Compassionate Living: MBCL). En dat kan in Apeldoorn!

Beoefening van zelfcompassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Het is dus iets anders dan egocentrisme.

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en kunnen gebukt gaan onder zelfverwijt of schaamte. Mensen die soms boos, somber of angstig in het leven staan. Die (soms) moeite hebben om respect voor zichzelf en sympathie voor anderen te ervaren. Ze hebben regelmatig (zelf)kritiek en kunnen hard zijn tegen zichzelf.

Steeds is er dat stemmetje:
‘Je kúnt een betere opvoeder zijn, je kúnt gezonder eten, je kúnt sportiever zijn, een creatiever leven leiden, een mooier huis hebben, beter in je werk zijn, beter voor de aarde zorgen, een betere, meer geïnformeerde burger zijn, meer voor anderen doen, als je maar meer je best zou doen.’

Compassie oefenen: niet met je verstand

Gesprekstherapieën bieden soms wel enig inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (wel snappen, niet ervaren).
Deze training biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

De volgende compassietraining start na de zomer op de zaterdagochtenden

  • de data volgen binnenkort
  • schrijf je in op de nieuwsbrief (onderaan de pagina) wanneer je op de hoogte wilt blijven

Om aan deze training deel te kunnen nemen, vragen wij een gevolgde mindfulnesstraining (8- of 9-weekse MBSR- of MBCT training) als basis. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort.
U hoeft de training niet bij Relax More gevolgd te hebben, maar wél bij een professionele trainer, VMBN cat. 1 geregistreerd.

Daarbij dient u bereid te zijn tot nader zelfonderzoek door middel van oefeningen, om aan uw eigen ervaringen te kunnen toetsen wat heilzaam voor u is en wat niet.

Wanneer u geen mindfulnesstraining heeft gedaan, maar wél ruime ervaring heeft met meditatiedisciplines, kan tijdens een gesprek worden bepaald of de compassietraining misschien voor u geschikt is.

Heeft u gemerkt dat u baat heeft bij mindfulness-oefeningen, maar vindt u het lastig deze te integreren in het dagelijks leven? Blijven inzichten vaak in het hoofd hangen zonder dat ze deel worden van uw leven (“Ik snap het wel, maar voel het niet”)? Heeft u last van hardnekkige patronen van zelfkritiek, uzelf terugtrekken of overvragen? Kunt u wel wat meer oefening gebruiken in een vriendelijker houding naar uzelf en/of anderen?

Heeft u een mindfulnesstraining gevolgd en is uw antwoord op deze vragen (deels) bevestigend? Dan kan de MBCL-/zelfcompassietraining een waardevolle vervolgtraining zijn.  In deze training worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met uzelf en anderen te ervaren.

  1. Mindfulness opent de ogen, compassie opent het hart.
  2. Mindfulness richt zich meer op het accepteren van de ervaring, compassie meer op het zorgen voor degene die ervaart.
  3. Mindfulness vraagt “wat ervaar ik nu?”, compassie vraagt “waar heb ik nu behoefte aan?”
  4. Mindfulness nodigt uit om op een vriendelijke manier ongemak te ervaren, compassie nodigt je uit vriendelijk voor jezelf te zijn wanneer er ongemak is.

Beide benaderingen zijn belangrijk. Samen geven ze wijsheid aan onze respons. 

Wat u niet wilt dat een ander geschiedt,
doe dat ook uzelf niet.

Neem gerust contact op met nadere vragen.

Ik heb heel veel jaren bij een psycholoog gelopen, waar ik veel ‘praattherapieën’ heb gedaan. De mindfulnesstraining gaf al veel meer ruimte, maar de compassietraining leerde me écht vrede te hebben met een aantal zaken in mijn leven, waardoor mijn leven een heel stuk ‘lichter’ is geworden en ik zelfs af en toe kan zeggen dat ik gelukkig ben.

Gerard

Door de mindfulnesstraining heb ik geleerd te kijken naar mijn patronen en hoe ik er op reageer. Mijn angst verminderde hierdoor omdat ik er als het ware er geen ‘schepje meer bovenop’ deed. Wel miste ik contact met mij zelf en een veilig gevoel in mijn eigen lichaam.

Met de compassietraining heb ik hier goede stappen in gezet, heb mijn angsten aanvaard waardoor ik er nog weinig ‘last’ van heb.
Wat ik ook heb geleerd is dat het ontzettend belangrijk is om in allerlei facetten de balans te houden, om liefde geven aan anderen en aan je zelf, aan het energie geven en nemen (werken en rusten).
Omdat ik een dieper contact krijg met mij zelf, weet ik ook wat mijn behoeften zijn en hierdoor kan ik makkelijker de juiste keuzes maken.

Floris

Ik heb echt veel geleerd in het geduld hebben met- en compassie voelen voor mezelf, en heb geleerd mijn negatieve kant met meer mildheid te bekijken.

De training was lang niet zo zwaar of ingewikkeld als je zou denken als je dat leest. De sfeer was erg prettig en bij tijd en wijlen hebben we ook erg gelachen.

Ik heb er vertrouwen in dat ik hiermee verder kan!

Judith

Voor de tweede keer de compassietraining….liefdevol zijn naar mijzelf, dus JA! Een cadeautje. Ook de tweede keer. Na de eerste training gleed ik langzaam weer terug in een aantal oude patronen, en was me hiervan bewust. Dus gunde ik mijzelf een tweede ronde. Het was bijzonder fijn om weer met een groep te oefenen en ervaringen uit te wisselen. Ronald is een fijne, rustige, humorvolle trainer, die zijn vak verstaat als geen ander. Hij zorgt voor een veilige omgeving, voor aandacht en rust.
Ik heb een goede basis….en kom zeker nog een derde training volgen. ;-)

Edith

Op deze pagina lees je nog meer deelnemerservaringen…

  • Relax More - Waar is thuis?

Waar is thuis?

Een gastblog door Marike Smilde Ik voel me thuis als ik er ben. Ik ben thuis als ik mijn voordeur achter me dichttrek. Of niet? Ik ben dan in ieder geval in het huis [...]

Geduld oefenen

Ik ontving van Haimo, deelnemer aan de mindfulness- en compassietraining, het volgende persoonlijke en heel illustratieve verhaal, waarvoor dank! Geduld, niets voor mij... Geduld is een deugd. Lange tijd vond ik dit maar onzin [...]

Lees meer Compassie verhalen in ons weblog

Liefde en compassie zijn onontbeerlijk
en geen luxe-artikelen.
Mindfulness is een radicale daad van liefde.
Dit betekent dat (zelf-)compassie de wortel vormt.
Jon Kabat-Zinn

Volgende pagina, met info over kosten en andere praktische zaken >>