(Zelf)compassie / MBCL – Meer vriendelijkheid voelen

Van mindfulness
naar heartfulness.

Compassie

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Relax More - (Zelf)compassietraining - Compassie

Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan iedereen (dus ook onszelf) te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Waarom deze training?

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is. Om allerlei redenen kan compassie niet volledig tot bloei komen of erkend worden. Gelukkig kan iedereen leren compassie in zichzelf te (h)erkennenontwikkelen en verdiepen. Dit is het doel van de zelfcompassietraining (Mindfulness Based Compassionate Living: MBCL).
En dat kan in Apeldoorn!

Beoefening van zelfcompassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Het is dus iets anders dan egocentrisme.

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijten of schaamte. Mensen die soms boos, somber of angstig in het leven staan. Die (soms) moeite hebben om respect voor zichzelf en sympathie voor anderen te ervaren. Ze hebben regelmatig (zelf)kritiek en kunnen hard zijn tegen zichzelf.

Compassie oefenen: niet met je verstand

Gesprekstherapieën bieden soms wel enig inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (wel snappen, niet ervaren).
Deze training biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben de beoefening in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Heb jij gemerkt dat je baat heeft bij mindfulness-oefeningen, maar vind je het lastig deze te integreren in het dagelijks leven? Blijven inzichten vaak in het hoofd hangen zonder dat ze deel worden van je leven (“Ik snap het wel, maar voel het niet”)? Heb je last van hardnekkige patronen van zelfkritiek, jezelf terugtrekken of overvragen? Kun je wel wat meer oefening gebruiken in een vriendelijker houding naar jezelf en/of anderen?

Heb je een mindfulnesstraining gevolgd en is je antwoord op deze vragen (deels) bevestigend? Dan kan de MBCL-/zelfcompassietraining een waardevolle vervolgtraining zijn.  In deze training worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren.

Neem gerust contact op met nadere vragen.

Lees ervaringen van deelnemers

Programma

Relax More - (Zelf)compassietraining

In de compassie training komt onder andere het volgende aan bod:

 • Het erkennen en valideren van pijn en lijden als onlosmakelijk deel van het leven.
 • De evolutie van ons brein en organisme en hoe compassie wortelt in ons overlevingssysteem.
 • Kwaliteiten en vaardigheden van compassie en inzicht in wat het niet is.
 • Compassievol herkennen van (innerlijke) patronen.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen en hoe deze uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf en van binnenuit. Training in compassie kan de balans helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Drie antidota tegen strenge zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Het ontwikkelen van de compassie-modus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen.
 • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende kwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Mededogen in actie: de integratie van compassie in relaties met anderen en in je dagelijkse activiteiten.

De oefeningen worden altijd gedaan met respect voor je grenzen. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, krijg je steun van de groep en de trainer. Compassietraining is geen therapie en geen praatgroep. Wel leerzaam, interessant, inzicht gevend en vermilderend

Info, data, kosten en toelating

Info over de live groepstraining

 • het complete officiële 8-weekse MBCL programma, inclusief de oefendag;
 • mooie locatie in Apeldoorn, corona-proof (goed geventileerd en schoon; er kunnen 7 deelnemers ruim plaats hebben in de ruimte);
 • goed bereikbaar vanuit alle richtingen;
 • gratis parkeren naast het pand.
In onze mooie ruimte kunnen met gemak 7 deelnemers mét anderhalve meter ruimte
In onze mooie ruimte kunnen met gemak 7 deelnemers mét anderhalve meter ruimte

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van circa 2,5 uur, verspreid over 14 tot 16 weken.
Tussen bijeenkomst 6 en 7 is een oefensessie in stilte.
Gedurende de hele training (en daarna) word je uitgenodigd om thuis te oefenen met behulp van de MP3’s en het werkboek. De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.

Hieronder staan de data waarop de volgende training zal plaatsvinden.

dinsdag januari 19
dinsdag februari 2
19:00 - 21:30 Compassie groep 12
dinsdag februari 16
19:00 - 21:30 Compassie groep 12
dinsdag maart 2
19:00 - 21:30 Compassie groep 12
dinsdag maart 16
19:00 - 21:30 Compassie groep 12
dinsdag maart 30
19:00 - 21:30 Compassie groep 12
dinsdag april 13
dinsdag april 20
19:00 - 21:30 Compassie groep 12
dinsdag mei 11
19:00 - 21:30 Compassie groep 12
Geen evenementen gevonden!

Particulieren en ZZP’ers

De kosten voor particulieren zijn € 547,= (vrij van BTW). Indien je een mindfulnesstraining bij Relax More hebt gevolgd, krijg je 10% korting en is de prijs € 497,=. Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk kun je in 2 termijnen betalen.
Wanneer je voor de tweede keer deze mooie verdiepingstraining wilt volgen, kan dit voor half geld: € 274,=. (Mits je de eerste compassietraining ook bij Relax More gevolgd hebt.)

In de prijs inbegrepen zijn het werkboek, geleide meditaties in MP3 formaat, koffie en thee voorafgaand aan iedere bijeenkomst, lunch tijdens de stiltedag, een telefonisch kennismakingsgesprek en eventueel tussentijds telefonisch overleg.

In de trainingsprijs is 10% solidariteit opgenomen. Dit betekent dat 10% van het bedrag wordt gebruikt om minder draagkrachtigen aan de training te kunnen laten deelnemen.

Zakelijk

Voor bedrijven – of wanneer de werkgever of een instantie de training betaalt – is de prijs € 847,= (vrij van BTW).

Om aan deze training deel te kunnen nemen, vraag ik dat je mindfulnesstraining (8- of 9-weekse MBSR- of MBCT training) als basis gevolgd hebt. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort.
Je hoeft de training niet bij Relax More gevolgd te hebben, maar wél bij een professionele trainer, VMBN cat. 1 geregistreerd.

Daarbij dien je bereid te zijn tot nader zelfonderzoek door middel van oefeningen, om aan je eigen ervaringen te kunnen toetsen wat heilzaam voor je is en wat niet.

Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld.
Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Info over de online groepstraining

 • het complete officiële 8-weekse MBCL programma;
 • in de vorm van 8 online groepslessen van 1,5 uur;
 • ondersteund met een uitgebreide digitale leeromgeving, momenteel in ontwikkeling;

Nadere informatie wordt gegeven tijdens het (telefonische) intakegesprek, dat plaatsvindt na aanmelding. Je kunt onze compassie-folder downloaden.
Twijfel je nog? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of lees meer over compassie in ons weblog.

Scroll to Top