Home » (Zelf)compassie / MBCL – Mildheid en vriendelijkheid oefenen

(Zelf)compassie / MBCL – Mildheid en vriendelijkheid oefenen

Van mindfulness
naar heartfulness.

Compassie

Compassietraining - van mindfulness naar heartfulness.

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan iedereen (dus ook onszelf) te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.

Waarom de compassietraining?

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is. Om allerlei redenen kan compassie niet volledig tot bloei komen of erkend worden. Gelukkig kan iedereen leren compassie in zichzelf te (h)erkennenontwikkelen en verdiepen. Dit is het doel van de zelfcompassietraining (Mindfulness Based Compassionate Living: MBCL).
En dat kan in Zutphen!

Beoefening van zelfcompassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Het is dus iets anders dan egocentrisme.

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijten of schaamte. Mensen die soms boos, somber of angstig in het leven staan. Die (soms) moeite hebben om respect voor zichzelf en sympathie voor anderen te ervaren. Ze hebben regelmatig (zelf)kritiek en kunnen hard zijn tegen zichzelf.

Steeds is er dat stemmetje:
‘Je kúnt een betere opvoeder zijn, je kúnt gezonder eten, je kúnt sportiever zijn, een creatiever leven leiden, een mooier huis hebben, beter in je werk zijn, beter voor de aarde zorgen, een betere, meer geïnformeerde burger zijn, meer voor anderen doen, als je maar meer je best zou doen.’

Zelfcompassie trainen: niet met je verstand

Gesprekstherapieën bieden soms wel enig inzicht, maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (wel snappen, niet ervaren).
Deze training biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben de beoefening in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Heb jij gemerkt dat je baat hebt bij mindfulness-oefeningen, maar vind je het lastig deze te integreren in het dagelijks leven? Blijven inzichten vaak in het hoofd hangen zonder dat ze deel worden van je leven (“Ik snap het wel, maar voel het niet”)? Heb je last van hardnekkige patronen van zelfkritiek, jezelf terugtrekken of overvragen? Kun je wel wat meer oefening gebruiken in een vriendelijker houding naar jezelf en/of anderen?

Heb je een mindfulnesstraining gevolgd en is je antwoord op deze vragen (deels) bevestigend? Dan kan de MBCL-/zelfcompassietraining een waardevolle vervolgtraining zijn. In deze training worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren.

Wat gij niet wilt dat een ander geschiedt,
doe dat ook uzelf niet.

Neem gerust contact op met nadere vragen.

Ervaringen van deelnemers

Liefde en compassie zijn onontbeerlijk
en geen luxe-artikelen.
Mindfulness is een radicale daad van liefde.
Dit betekent dat (zelf-)compassie de wortel vormt.
Jon Kabat-Zinn

Programma

De compassietraining is vooral een ZELFcompassietraining.

In de compassietraining komt onder andere het volgende aan bod:

 • Het erkennen en valideren van pijn en lijden als onlosmakelijk deel van het leven.
 • De evolutie van ons brein en organisme en hoe compassie wortelt in ons overlevingssysteem.
 • Kwaliteiten en vaardigheden van compassie en inzicht in wat het niet is.
 • Compassievol herkennen van (innerlijke) patronen.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen en hoe deze uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf en van binnenuit. Training in compassie kan de balans helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Drie antidota tegen strenge zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Het ontwikkelen van de compassie-modus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen.
 • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende kwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Mededogen in actie: de integratie van compassie in relaties met anderen en in je dagelijkse activiteiten.

De oefeningen worden altijd gedaan met respect voor je grenzen. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, krijg je steun van de groep en de trainer. Compassietraining is geen therapie en geen praatgroep. Wel leerzaam, interessant, inzicht gevend en vermilderend

Info, data, kosten en toelating

De training wordt één keer per jaar verzorgd en bestaat uit 8 bijeenkomsten van max. 2,5 uur, verspreid over 12 tot 18 weken.
Tussen bijeenkomst 6 en 7 is een oefensessie in stilte.
Gedurende de hele training (en daarna) word je uitgenodigd om thuis te oefenen met behulp van de MP3’s en het werkboek. De groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 14 deelnemers.

Info over de live groepstraining

 • het complete officiële 8-weekse MBCL programma, inclusief de oefendag;
 • inbegrepen zijn een werkboek, geleide meditaties in MP3 formaat, toegang tot de ondersteunende online omgeving, thee voorafgaand aan iedere les, lunch tijdens de stiltedag, een telefonisch kennismakingsgesprek en eventueel tussentijdse ondersteuning;
 • na je training hou je vijf jaar toegang tot de (groeiende) online omgeving, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe toevoegingen en geïnspireerd kunt blijven;
 • mooie locatie in Zutphen;
 • gratis parkeren nabij het pand;
 • na de training kun je meedoen met de activiteiten van Connect More of meedoen met de trainingsdagen van de Veerkrachttraining.

De compassietraining start één keer per jaar, na de zomervakantie. De volgende zal in 2025 zijn. Wanneer je dit te lang vindt duren, kun je in de tussentijd trainingszaterdagen van de Veerkrachttraining volgen, dat is een prima intro met veel compassievol lichaamswerk.

maandag september 2
maandag september 16
13:00 - 15:30 Compassie groep 17
maandag september 30
13:00 - 15:30 Compassie groep 17
maandag oktober 14
13:00 - 15:30 Compassie groep 17
maandag oktober 28
13:00 - 15:30 Compassie groep 17
maandag november 11
13:00 - 15:30 Compassie groep 17
maandag november 25
13:00 - 15:30 Compassie groep 17
zaterdag november 30
maandag december 9
13:00 - 15:30 Compassie groep 17
Geen evenementen gevonden!

Particulieren en ZZP’ers

De kosten voor particulieren zijn € 547,= (vrij van BTW). Indien je een mindfulnesstraining bij Relax More hebt gevolgd, krijg je 10% korting en is de prijs € 497,=. Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk kun je in 2 termijnen betalen.
Wanneer je voor de tweede keer deze mooie verdiepingstraining wilt volgen, kan dit voor half geld: € 274,=. (Mits je de eerste compassietraining ook bij Relax More gevolgd hebt.)
Mensen die wel mindfulness hebben gevolgd, maar niet bij Relax More, maar die wél vijf keer of vaker een trainingsdag van de Veerkrachttraining hebben gevolgd, krijgen ook 10% korting.

In de prijs inbegrepen zijn het werkboek, geleide meditaties in MP3 formaat, 5 jaar toegang tot de ondersteunende online omgeving, thee voorafgaand aan iedere bijeenkomst, lunch tijdens de stiltedag, een telefonisch kennismakingsgesprek en eventueel tussentijds telefonisch overleg.

In de trainingsprijs is 10% solidariteit opgenomen. Dit bedrag wordt gebruikt om minder draagkrachtigen aan de training te kunnen laten deelnemen.

Zakelijk

Voor bedrijven – of wanneer de werkgever of een instantie de training betaalt – is de prijs € 847,= (vrij van BTW).

Om aan deze training deel te kunnen nemen, vraag ik dat je mindfulnesstraining (8-weekse MBSR- of MBCT training) als basis gevolgd hebt. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort, dus de vraag om een mindfulnesstraining is echt niet voor niets.
Je hoeft de training niet bij Relax More gevolgd te hebben, maar wél bij een professionele trainer, VMBN cat. 1 geregistreerd.

Daarbij dien je bereid te zijn tot nader zelfonderzoek door middel van oefeningen, om aan je eigen ervaringen te kunnen toetsen wat heilzaam voor je is en wat niet.

De besturen van de Vereniging Mindfulness-Based trainers Nederland (VMBN) en de British Association of Mindfulness-based Approaches (BAMBA) hebben in 2022 besloten hebben de MBCL officieel te erkennen als Mindfulness-Based Program (MBP), vanuit een accreditatiescreening van Mindfulness Based Programs (MBP’s) anders dan de klassieke MBSR en MBCT. Ook de European Associations for Mindfulness (EAMBA) heeft de MBCL officieel erkend als een Mindfulness-Based Programme, klik hier voor een bericht van EAMBA hierover.

De 15 jaar geleden ontwikkelde training Mindfulness-Based Compassionate Living voldeed aan de internationaal erkende criteria voor MBP’s. MBCL is daarmee het eerste erkende ‘follow-up’ MBP (volgend op een basis MBP zoals MBSR, MBCT) met een ‘normal dose’ van duur en oefentijd. 

Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld.
Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Nadere informatie wordt gegeven tijdens het (telefonische) intakegesprek, dat plaatsvindt na aanmelding. Je kunt onze compassie-folder downloaden.
Twijfel je nog? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of lees meer over compassie in de Relax More Substack.

Na de compassietraining

Connect More

Na je training ben je automatisch lid van Connect More. Om het effect te onderhouden en je ervaring te blijven voeden, kun je meedoen met verschillende activiteiten, zoals het tweewekelijks online meditatie-uur en extra oefen-/stiltedagen.

Connect More - Oefening baart kunst

Veerkrachttraining

De Veerkrachttraining is een flexibel te volgen training, vol kennis, wijsheid en oefeningen. Ongeveer tien keer per jaar een meditatiedag met verdieping, stilte en beweging. Het overkoepelende thema is steeds compassievol lichaamswerk, dat iedere trainingsdag via een ander dagthema belicht zal worden. Perfect om na of voor je compassietraining te volgen.

Tai Chi en Qigong

Er zijn wekelijkse lessen in Tai Chi en Qigong, bij uitstek aandachtige beweegdisciplines, waar je mindfulness en compassie in beweging kunt trainen zodat je je lichaamsbewustzijn verder kunt verdiepen.

Meer dan alleen prettig bewegen. Het dagelijks leven speelt zich immers niet op een yoga-matje of meditatiekussen af, maar in beweging, driedimensionaal en in interactie met anderen. Aspecten die op verschillende manieren in deze disciplines aandacht krijgen.

Je training herhalen

Het is helemaal geen gek idee om nógmaals een compassietraining te volgen. Of misschien besluit je een tweede mindfulness-/MBSR-training te doen. Dat kan dan voor half geld.
Tot slot noem ik nog de prachtige en krachtige verdiepende veerkrachttraining, waarvan je de trainingsdagen ook vóór de compassietraining kunt volgen.

Scroll naar boven