Van mindfulness
naar heartfulness

Compassie

Relax More - (Zelf)compassietraining - CompassieCompassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan iedereen (dus ook onszelf) te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.

Waarom deze training?

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is. Om allerlei redenen kan compassie niet volledig tot bloei komen of erkend worden. Gelukkig kan iedereen leren compassie in zichzelf te (h)erkennenontwikkelen en verdiepen. Dit is het doel van de zelfcompassietraining (Mindfulness Based Compassionate Living: MBCL). En dat kan in Apeldoorn!

Beoefening van zelfcompassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Het is dus iets anders dan egocentrisme.

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en kunnen gebukt gaan onder zelfverwijt of schaamte. Mensen die soms boos, somber of angstig in het leven staan. Die (soms) moeite hebben om respect voor zichzelf en sympathie voor anderen te ervaren. Ze hebben regelmatig (zelf)kritiek en kunnen hard zijn tegen zichzelf.

Steeds is er dat stemmetje:
‘Je kúnt een betere opvoeder zijn, je kúnt gezonder eten, je kúnt sportiever zijn, een creatiever leven leiden, een mooier huis hebben, beter in je werk zijn, beter voor de aarde zorgen, een betere, meer geïnformeerde burger zijn, meer voor anderen doen, als je maar meer je best zou doen.’

Compassie oefenen: niet met je verstand

Gesprekstherapieën bieden soms wel enig inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (wel snappen, niet ervaren).
Deze training biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Heeft u gemerkt dat u baat heeft bij mindfulness-oefeningen, maar vindt u het lastig deze te integreren in het dagelijks leven? Blijven inzichten vaak in het hoofd hangen zonder dat ze deel worden van uw leven (“Ik snap het wel, maar voel het niet”)? Heeft u last van hardnekkige patronen van zelfkritiek, uzelf terugtrekken of overvragen? Kunt u wel wat meer oefening gebruiken in een vriendelijker houding naar uzelf en/of anderen?

  1. Mindfulness opent de ogen, compassie opent het hart.
  2. Mindfulness richt zich meer op het accepteren van de ervaring, compassie meer op het zorgen voor degene die ervaart.
  3. Mindfulness vraagt “wat ervaar ik nu?”, compassie vraagt “waar heb ik nu behoefte aan?”
  4. Mindfulness nodigt uit om op een vriendelijke manier ongemak te ervaren, compassie nodigt je uit vriendelijk voor jezelf te zijn wanneer er ongemak is.

Beide benaderingen zijn belangrijk. Samen geven ze wijsheid aan onze respons. 

Heeft u een mindfulnesstraining gevolgd en is uw antwoord op deze vragen (deels) bevestigend? Dan kan de MBCL-/zelfcompassietraining een waardevolle vervolgtraining zijn.  In deze training worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met uzelf en anderen te ervaren.

Wat u niet wilt dat een ander geschiedt,
doe dat ook uzelf niet.

Kijk in onze agenda wanneer de volgende MBCL-/(zelf)compassietraining bij Relax More in Apeldoorn start.
Neem gerust contact op met nadere vragen.

Liefde en compassie zijn onontbeerlijk
en geen luxe-artikelen.
Mindfulness is een radicale daad van liefde.
Dit betekent dat (zelf-)compassie de wortel vormt.
Jon Kabat-Zinn

Volgende pagina, met info over kosten en andere praktische zaken >>
Of download onze folder