(Zelf)compassie / MBCL – Meer vriendelijkheid voelen

Van mindfulness
naar heartfulness.

Home » (Zelf)compassie / MBCL – Meer vriendelijkheid voelen

Compassie

Compassietraining - van mindfulness naar heartfulness.

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.

Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan iedereen (dus ook onszelf) te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet.

Waarom de compassietraining?

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is. Om allerlei redenen kan compassie niet volledig tot bloei komen of erkend worden. Gelukkig kan iedereen leren compassie in zichzelf te (h)erkennenontwikkelen en verdiepen. Dit is het doel van de zelfcompassietraining (Mindfulness Based Compassionate Living: MBCL).
En dat kan in Apeldoorn!

Beoefening van zelfcompassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe. Het is dus iets anders dan egocentrisme.

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijten of schaamte. Mensen die soms boos, somber of angstig in het leven staan. Die (soms) moeite hebben om respect voor zichzelf en sympathie voor anderen te ervaren. Ze hebben regelmatig (zelf)kritiek en kunnen hard zijn tegen zichzelf.

Steeds is er dat stemmetje:
‘Je kúnt een betere opvoeder zijn, je kúnt gezonder eten, je kúnt sportiever zijn, een creatiever leven leiden, een mooier huis hebben, beter in je werk zijn, beter voor de aarde zorgen, een betere, meer geïnformeerde burger zijn, meer voor anderen doen, als je maar meer je best zou doen.’

Zelfcompassie trainen: niet met je verstand

Gesprekstherapieën bieden soms wel enig inzicht, maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (wel snappen, niet ervaren).
Deze training biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben de beoefening in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Heb jij gemerkt dat je baat hebt bij mindfulness-oefeningen, maar vind je het lastig deze te integreren in het dagelijks leven? Blijven inzichten vaak in het hoofd hangen zonder dat ze deel worden van je leven (“Ik snap het wel, maar voel het niet”)? Heb je last van hardnekkige patronen van zelfkritiek, jezelf terugtrekken of overvragen? Kun je wel wat meer oefening gebruiken in een vriendelijker houding naar jezelf en/of anderen?

Heb je een mindfulnesstraining gevolgd en is je antwoord op deze vragen (deels) bevestigend? Dan kan de MBCL-/zelfcompassietraining een waardevolle vervolgtraining zijn. In deze training worden oefeningen op ervaringsniveau aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren.

Wat gij niet wilt dat een ander geschiedt,
doe dat ook uzelf niet.

Neem gerust contact op met nadere vragen.

Ervaringen van deelnemers

Liefde en compassie zijn onontbeerlijk
en geen luxe-artikelen.
Mindfulness is een radicale daad van liefde.
Dit betekent dat (zelf-)compassie de wortel vormt.
Jon Kabat-Zinn

Programma

De compassietraining is vooral een ZELFcompassietraining.

In de compassietraining komt onder andere het volgende aan bod:

 • Het erkennen en valideren van pijn en lijden als onlosmakelijk deel van het leven.
 • De evolutie van ons brein en organisme en hoe compassie wortelt in ons overlevingssysteem.
 • Kwaliteiten en vaardigheden van compassie en inzicht in wat het niet is.
 • Compassievol herkennen van (innerlijke) patronen.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen en hoe deze uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf en van binnenuit. Training in compassie kan de balans helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Drie antidota tegen strenge zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Het ontwikkelen van de compassie-modus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen.
 • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende kwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Mededogen in actie: de integratie van compassie in relaties met anderen en in je dagelijkse activiteiten.

De oefeningen worden altijd gedaan met respect voor je grenzen. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, krijg je steun van de groep en de trainer. Compassietraining is geen therapie en geen praatgroep. Wel leerzaam, interessant, inzicht gevend en vermilderend

De meeste ideeën in de wetenschap zijn in essentie eenvoudig, en kunnen over het algemeen worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
Albert Einstein

Info, data, kosten en toelating

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van circa 2,5 uur, verspreid over 10 tot 14 weken.
Tussen bijeenkomst 6 en 7 is een oefensessie in stilte.
Gedurende de hele training (en daarna) word je uitgenodigd om thuis te oefenen met behulp van de MP3’s en het werkboek. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

Info over de live groepstraining

 • het complete officiële 8-weekse MBCL programma, inclusief de oefendag;
 • inbegrepen zijn een werkboek, geleide meditaties in MP3 formaat, koffie en thee voorafgaand aan iedere les, lunch tijdens de stiltedag, een telefonisch kennismakingsgesprek en eventueel tussentijdse ondersteuning;
 • mooie locatie in Apeldoorn;
 • goed bereikbaar vanuit alle richtingen;
 • gratis parkeren naast het pand.
In onze mooie ruimte kunnen met gemak 7 deelnemers mét anderhalve meter ruimte

Hieronder staan de data waarop de volgende training zal plaatsvinden.

vrijdag december 3
vrijdag december 10
09:30 - 12:00 Compassie groep 13
vrijdag december 17
09:30 - 12:00 Compassie groep 13
maandag februari 7
maandag februari 21
18:15 - 20:45 Compassie groep 14
maandag maart 7
18:15 - 20:45 Compassie groep 14
maandag maart 14
18:15 - 20:45 Compassie groep 14
maandag maart 28
18:15 - 20:45 Compassie groep 14
maandag april 11
18:15 - 20:45 Compassie groep 14
zaterdag april 23
maandag mei 16
18:15 - 20:45 Compassie groep 14
maandag mei 30
18:15 - 20:45 Compassie groep 14
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Particulieren en ZZP’ers

De kosten voor particulieren zijn € 547,= (vrij van BTW). Indien je een mindfulnesstraining bij Relax More hebt gevolgd, krijg je 10% korting en is de prijs € 497,=. Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk kun je in 2 termijnen betalen.
Wanneer je voor de tweede keer deze mooie verdiepingstraining wilt volgen, kan dit voor half geld: € 274,=. (Mits je de eerste compassietraining ook bij Relax More gevolgd hebt.)

In de prijs inbegrepen zijn het werkboek, geleide meditaties in MP3 formaat, koffie en thee voorafgaand aan iedere bijeenkomst, lunch tijdens de stiltedag, een telefonisch kennismakingsgesprek en eventueel tussentijds telefonisch overleg.

In de trainingsprijs is 10% solidariteit opgenomen. Dit betekent dat 10% van het bedrag wordt gebruikt om minder draagkrachtigen aan de training te kunnen laten deelnemen.

Zakelijk

Voor bedrijven – of wanneer de werkgever of een instantie de training betaalt – is de prijs € 847,= (vrij van BTW).

Om aan deze training deel te kunnen nemen, vraag ik dat je mindfulnesstraining (8- of 9-weekse MBSR- of MBCT training) als basis gevolgd hebt. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort.
Je hoeft de training niet bij Relax More gevolgd te hebben, maar wél bij een professionele trainer, VMBN cat. 1 geregistreerd.

Daarbij dien je bereid te zijn tot nader zelfonderzoek door middel van oefeningen, om aan je eigen ervaringen te kunnen toetsen wat heilzaam voor je is en wat niet.

Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld.
Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Info over de online groepstraining

 • het complete officiële 8-weekse MBCL programma;
 • in de vorm van 8 online groepslessen van 1,5 uur;
 • ondersteund met een uitgebreide digitale leeromgeving, momenteel in ontwikkeling;

Nadere informatie wordt gegeven tijdens het (telefonische) intakegesprek, dat plaatsvindt na aanmelding. Je kunt onze compassie-folder downloaden.
Twijfel je nog? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of lees meer over compassie in ons weblog.

Na de compassietraining – Connect More

Na je training ben je automatisch lid van Connect More. Om het effect te onderhouden en je ervaring te blijven voeden, kun je meedoen met verschillende activiteiten, zoals het maandelijks online meditatie-uur en extra oefen-/stiltedagen.

Scroll to Top