<< Vorige pagina, met inhoudelijk info over compassie

Programma

In de compassie training komt onder andere het volgende aan bod:Relax More - (Zelf)compassietraining

 • Het erkennen en valideren van pijn en lijden als onlosmakelijk deel van het leven.
 • De evolutie van ons brein en organisme en hoe compassie wortelt in ons overlevingssysteem.
 • Kwaliteiten en vaardigheden van compassie en inzicht in wat het niet is.
 • Compassievol herkennen van (innerlijke) patronen.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen en hoe deze uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf en van binnenuit. Training in compassie kan de balans helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Drie antidota tegen strenge zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Het ontwikkelen van de compassie-modus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen.
 • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende kwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • Mededogen in actie: de integratie van compassie in relaties met anderen en in je dagelijkse activiteiten.

De oefeningen worden altijd gedaan met respect voor uw grenzen. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, krijgt u steun van de groep en de trainer. Compassietraining is geen therapie en geen praatgroep. Wel leerzaam, interessant, inzicht gevend en vermilderend

Data

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van circa 2,5 uur, verspreid over 14 tot 16 weken.
Tussen bijeenkomst 6 en 7 is een oefensessie in stilte.
Gedurende de hele training (en daarna) wordt u uitgenodigd om thuis te oefenen met behulp van de MP3’s en het werkboek. Iedere groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.

De volgende compassietraining start begin 2021 op de zaterdagochtenden. Mogelijk start dit najaar wél een online variant!

 • de data volgen binnenkort
 • schrijf je in op de nieuwsbrief (onderaan de pagina) wanneer je op de hoogte wilt blijven

Om aan deze training deel te kunnen nemen, vragen wij een gevolgde mindfulnesstraining (8- of 9-weekse MBSR- of MBCT training) als basis. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort.
U hoeft de training niet bij Relax More gevolgd te hebben, maar wél bij een professionele trainer, VMBN cat. 1 geregistreerd.

Daarbij dient u bereid te zijn tot nader zelfonderzoek door middel van oefeningen, om aan uw eigen ervaringen te kunnen toetsen wat heilzaam voor u is en wat niet.

Wanneer u geen mindfulnesstraining heeft gedaan, maar wél ruime ervaring heeft met meditatiedisciplines, kan tijdens een gesprek worden bepaald of de compassietraining misschien voor u geschikt is.

Kosten

De kosten voor particulieren zijn € 547,= (vrij van BTW). Indien u een mindfulnesstraining bij Relax More heeft gevolgd, krijgt u 10% korting en is de prijs € 497,=. Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk en u kunt in 2 termijnen betalen.
Wanneer u voor de tweede keer deze mooie verdiepingstraining wilt volgen kan dit voor half geld: € 274,=.

In de prijs inbegrepen zijn het werkboek, geleide meditaties in MP3 formaat, koffie en thee voorafgaand aan iedere bijeenkomst, lunch tijdens de stiltedag, een telefonisch kennismakingsgesprek en eventueel tussentijds telefonisch overleg.
In de trainingsprijs is 10% solidariteit opgenomen. Dit betekent dat 10% van het bedrag wordt gebruikt om minder draagkrachtigen aan de training te kunnen laten deelnemen.

Voor bedrijven – of wanneer de werkgever of een instantie de training betaalt – is de prijs € 847,= (vrij van BTW).

Annuleringsregeling

Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht.
Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld.
Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Nadere informatie wordt u gegeven tijdens het (telefonische) intakegesprek, dat plaatsvindt na aanmelding via deze pagina. U kunt onze compassie-folder downloaden.
Twijfelt u nog? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of lees meer over compassie in ons weblog.

<< Vorige pagina, met inhoudelijke info over compassie