Inschrijven voor de compassietraining

Hier­on­der kun je je inschrij­ven de com­pas­sie­trai­ning die op vrij­dag­mid­dag 16 sep­tem­ber in Zut­phen start. De trai­ner neemt ver­vol­gens con­tact met je op. Hier­na kan je inschrij­ving defi­ni­tief gemaakt worden.

Scroll to Top