Supervisie voor compassietrainers in opleiding

Voortschrijdend inzicht

De laatste jaren wordt op internationaal niveau steeds meer waarde gehecht aan good practice, embodiment (belichaming) van Mindfulness-Based Interventies en andere kwaliteitskenmerken van de trainer. Om hierin een goede internationale aansluiting te waarborgen en vanuit voortschrijdend inzicht dat voor velen enige supervisie tijdens de eerste MBCL-trainingen geen overbodige luxe is, voerden de grondleggers van de MBCL-/Compassietraining m.i.v. 1 januari 2018 een nieuw beleid m.b.t. certificering voor MBCL-trainerschap.

Twee registerniveau’s

Nadat het volledige MBCL Teacher Training Programma (2x drie dagen of 1x 6 dagen) gevolgd is kunnen deelnemers die aan de criteria voldoen worden opgenomen in een ‘register A’ (MBCL-trainers) en/of een ‘register B’ (hulpverleners of coaches, die werken met mindfulness-based compassiegerichte methodieken).

Supervisie als onderdeel van MBCL-certificering

Voor MBCL-register A wordt opname in register A vanaf heden alleen gedaan als een MBCL-training groepsgewijs (voor een groep van minimaal 4 deelnemers) is begeleid door de trainer onder supervisie van een erkende MBCL-supervisor, ten minste drie sessies van een uur face-to-face of via Skype/Zoom/telefoon.

Trainer Ronald de Caluwé staat op deze lijst en is beschikbaar voor supervisie. Eerder verscheen daarover al dit blogje.

 

Scroll to Top