Relax More werkt professioneel en is aangesloten bij-, en onderschrijft de professionele uitgangspunten van:

De VMBN (Vereniging van Mindfulnesstrainers Nederland)
Deze, in 2009 opgerichte, beroepsvereniging heeft als uitgangspunt dat mindfulnesstraining een specifiek vakgebied is dat van trainers gerichte opleiding, achtergrond en ervaring vraagt.

De VMBN vindt het belangrijk dat mindfulnesstrainers zijn opgeleid in het geven van de training, en daarnaast zelf ruime ervaring hebben in de mindfulnesspraktijk die ze overbrengen aan anderen. Men verwacht van de trainersleden dat ze de mindfulness belichamen en op die manier, vanuit eigen ervaring, de training overdragen.

De NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, opgericht in 1986, is een onafhankelijke federatie die poogt een inspirerend en tegelijkertijd realistisch alternatief te bieden voor de hedendaagse gezondheidszorg. De NFG hanteert kwaliteitscriteria en kent een klachtenreglement en tuchtrechtsysteem.

AGB-code zorgverlener: 90-042380,
praktijkgegevens: Relax More / Leef in Aandacht (nog onze oude naam), coaching en mindfulness, AGB-code 90-51170

RBNG en TBNG licentienr.: 809564R. Dit betekent dat Relax More geregistreerd staat in het Register van Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg en valt onder een tuchtrechterlijke regeling.
(Klik voor een pdf-folder van RBNG of TBNG, of om de licentie van Relax More te zien.)

IVM (Instituut voor mindfulness)
Instituut waar de opleiding tot mindfulnesstrainer verzorgd wordt. De oprichter van het instituut, Johan Tinge, heeft een belangrijke rol gespeeld in de introductie van mindfulness in Nederland, én bij het tot stand komen van de hierboven genoemde VMBN.

Compassietraining.nl
Site van Frits Koster over de compassietraining (MBCL), waar ook de gecertificeerde trainers en supervisoren vermeld staan.

STN (Stichting Taijiquan Nederland)
De STN ziet graag goed opgeleide en bewuste leraren en integere leerlingen. Eigenlijk geheel volgens de mentaliteit en de filosofie van de Tai Chi. Hiervoor heeft de STN een Beroepscode.

SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het beroepsregister van geestelijk verzorgers in zorginstellingen. Dit register heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren.
Aangeslotenen die een training bij Relax More volgen kunnen hiervoor accreditatiepunten krijgen.

Daarbij wordt Relax More o.a. vermeld bij: