Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Daar sta je dan…

Daar sta je dan…

Relax More - Daar sta je dan...

Daar sta je dan…

Op Qig­ong les.

En Ronald app­te me deze foto, met als onder­ti­tel: Prachtig!

Thuis­ge­ko­men liet ik hem zien aan mijn man.
“Wat is hier zo bij­zon­der aan?”
En dat is het pre­cies.
Het is niet bij­zon­der, maar wij zijn het bij­zon­der gaan vinden.

Qig­ong is een Chi­ne­se bewe­gings­leer en het bete­kent zoveel als ont­wik­ke­len van vita­le energie.

Omdat ik Ronald ken van de Mind­ful­ness trai­ning, bedacht ik dat ik maar eens naar Qig­ong moest, want den­ken kon ik al pri­ma.
Ik start­te ‘van­uit mijn hoofd’, zo van: “dit is goed voor me”.
Zwaar, erg zwaar vond ik het.
Los­la­ten, niet hech­ten aan het resul­taat.
Tja, dat luk­te voor geen meter.

En toch na een paar les­sen ervoer ik dat het mijn lichaam goed deed. Leuk vond ik het nog steeds niet, wel erg nut­tig.
Tot een jaar geleden.

Ik ont­dek­te de paral­lel­len tus­sen hoe ik leef en wat er tij­dens Qig­ong in mijn lichaam gebeurt.
Dat Ronald zegt dat we bij Qig­ong het lichaam gebrui­ken zoals het bedoeld is, ont­span­nen, met zo min moge­lijk inspan­ning.
En hoe ik in mijn leven vaak met ener­gie smijt.

Dat ik bij een oefe­ning mezelf weg­geef.
Au, erg her­ken­baar.
Of te “open” ga staan en zo bij mezelf wegraak.

Dat prach­ti­ge mooie slim­me lichaam dat weer aan zijn trek­ken komt met Qig­ong. En me inzicht geeft en helpt keu­zes te maken.
Het is een ple­zier nu Qig­ong.
Oefe­ning baart kunst.
Soms gaat het zo maar van­zelf.
En ik merk dat ik meer geduld heb als het even duurt.
En de vreug­de (ster­ker dan blijd­schap) als er iets van ver­zach­ting ont­staat en er min­der pijn­tjes zijn.

En de foto?
Ont­span­nen staan met zo wei­nig moge­lijk ener­gie.
En ik voel­de me ook ont­span­nen en tege­lijk krachtig.

En als de kers op de taart: Qig­ong beoe­fe­nen met een fij­ne groep men­sen. Oefe­nen, veel lachen. Afwis­se­len van stil­te en praten.

Van bin­nen­we­reld naar bui­ten­we­reld.
Onder lei­ding van Ronald, als nuch­te­re, humor­vol­le en betrok­ken leraar.

Mari­ke Smilde

Foto: Faye Cor­nish on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top