Home » Learn More » Maatschappij » De tempel schoon houden

De tempel schoon houden

Relax More - De tempel schoon houden

De Ame­ri­kaan­se Zen-leraar Gary Sny­der zei eens dat Zen-medi­ta­tie neer­komt op twee acti­vi­tei­ten: zit­me­di­ta­tie en de tem­pel schoon hou­den. Dat klinkt mis­schien als­of Zen rigi­de is of streng, of beperkt en alleen gericht op de klei­ne wereld bin­nen de tempelmuren.

In Zen is niets wat het lijkt, zelfs Zen zelf niet, en Sny­der gaf een goe­de hint, want het is natuur­lijk aan ons om te bepa­len hoe groot de tem­pel is. Wan­neer we dat begrip let­ter­lijk nemen, dan is Zen inder­daad een bekrom­pen dis­ci­pli­ne, waar­van we ons af kun­nen vra­gen wat het nut ervan is.

In tegen­stel­ling van wat ik wel eens hoor dat men­sen den­ken, is Zen uit­druk­ke­lijk een dis­ci­pli­ne waar­bij onze betrok­ken­heid met de wereld óók geoe­fend wordt. Zoals de Neder­land­se medi­ta­tie­le­raar Ton Lat­hou­wers wel eens zegt: in de Zen medi­te­ren we nooit alleen voor ons­zelf. Nooit.

Of, om een begrip dat de Viet­na­me­se Zen-mees­ter en vre­des­ac­ti­vist Thich Nhat Hahn gebruikt aan te halen: de medi­ta­tie geeft ons het gevoel van inter­being, ver­bon­den-zijn, onder­ling afhan­ke­lijk zijn. Of we het nu leuk vin­den of niet, dat is wat we ten diep­ste zijn: onder­ling afhan­ke­lijk en met elkaar ver­bon­den. Het een­vou­digst is dit te mer­ken als we glim­la­chen naar een ander, dit zal snel een glim­lach terug opleveren.

En zo straalt iede­re actie en iede­re gedach­te die we heb­ben uit. We weten niet en kun­nen ook niet weten hoe dit pre­cies gaat. Door te medi­te­ren gaan we het steeds vaker en beter her­ken­nen in ons dage­lijks leven. We gaan steeds beter zien hoe groot onze tem­pel eigen­lijk is.

De hele Aar­de is onze tem­pel. Alleen ‘je eigen straat­je schoon­hou­den’ is wat mij betreft niet waar het op dient te houden.

Foto: Bae­ha­ki Hari­ri on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top