Home » E-training – Zo wordt een live groepstraining extra krachtig

E-training – Zo wordt een live groepstraining extra krachtig

Het beste van twee werelden,
en je mist nooit meer een les.

Inleiding

Online leren, ook wel e-learning of e-training genoemd, heeft een grote vlucht genomen in de corona-tijd. In die tijd is onze mindfulnesstraining online beschikbaar gekomen. Later volgde ook de compassietraining. Online trainen heeft een aantal voordelen ten opzichte van live trainen, maar ook een aantal nadelen.

E-training is een waardevolle toevoeging aan het les-aanbod.

Bij Relax More hebben we ons daarin verdiept en een goede mix gevonden om het beste van beide werelden met elkaar te verbinden.

Op deze pagina lees je hier meer over. De voor- en nadelen van e-training komen aan bod, alsmede ons aanbod. Hopelijk zinvolle info en helpend om met vertrouwen een training bij Relax More te volgen!

Voordelen van e-training

Flexibiliteit en toegankelijkheid

Online leren biedt de mogelijkheid om te studeren waar en wanneer het jou het beste uitkomt. Je hebt de vrijheid om te oefenen wanneer je past en je hebt elk moment toegang tot het online materiaal. Dit maakt het vooral handig voor mensen met volle agenda’s, ouders met gezinnen of mensen die verder weg wonen.

Variatie in leermiddelen

Online trainingen maken gebruik van verschillende multimediale leermiddelen, zoals video’s, interactieve modules, MP3’s / podcasts en e-books / PDF’s. Dit biedt een gevarieerde leerervaring en maakt het makkelijker om de stof te begrijpen. Bovendien kunnen deelnemers op hun eigen tempo door de lesstof gaan en bepaalde delen herhalen indien nodig.

Individuele leerervaring

Online leren stelt deelnemers en studenten in staat om hun eigen leertraject te volgen. Ze kunnen zich richten op specifieke onderwerpen die voor hen relevant zijn of diepgaandere studie doen als ze dat wensen. Dit bevordert een gepersonaliseerde leerervaring, waarbij deelnemers hun eigen leerbehoeften en interesses kunnen nastreven.

Enkele artikelen over e-training uit ons kenniscentrum

No posts

Interactieve communicatie

Hoewel online leren vaak individueel plaatsvindt, bieden moderne e-learningplatforms interactieve communicatiemogelijkheden. Deelnemers kunnen communiceren met trainers/docenten en medestudenten via chatrooms, forums, videoconferenties en e-mail. Dit bevordert discussies, het delen van ideeën en samenwerking, ondanks dat de interactie niet face-to-face plaatsvindt.

Kosten- en tijdbesparing

E-training of online leren kan kosteneffectiever zijn dan live trainen/lessen volgen. Er zijn geen reis- en verblijfskosten verbonden aan het bijwonen van online lessen, en cursusmaterialen kunnen digitaal worden geleverd. Bovendien kunnen online trainingen en lessen vaak tegen een lagere prijs worden aangeboden dan vergelijkbare live programma’s. Daarnaast bespaart online leren ook tijd doordat er geen tijd wordt besteed aan reizen naar de leslocatie.

Levenslang leren

Online leren maakt levenslang leren makkelijker en toegankelijker. Mensen kunnen nieuwe vaardigheden verwerven, hun kennis vergroten en zichzelf blijven ontwikkelen op verschillende gebieden, ongeacht hun leeftijd of locatie. Dit bevordert een continu proces van educatie en persoonlijke en/of professionele groei.

Bij Relax More maken we gebruik van e-training bij deze trainingen en lessen:

Over deze trainingen

Beide trainingen worden in een zogenaamde ‘blended’ vorm aangeboden: de lessen zijn live, de ondersteuning in de vorm van teksten (die ook nog eens ingesproken zijn), filmpjes en MP3’s met oefeningen is online. Het is nu eenmaal zo dat mindfulness en compassie trainen iets anders is dan een taal leren of een technische vaardigheid. Het is wél mogelijk de mindfulnesstraining helemaal zelfstandig te volgen, maar ik merk ook steeds dat het trainen in een live setting in een groep en mét online ondersteuning het meest vruchtbaar is. Vandaar dat ik dit altijd adviseer als er keus is.

Waarom biedt je een individuele online training aan?

Dat is een goede vraag, dank voor het stellen! Allereerst: wel trainen is beter dan niet trainen, dus online trainen is beter dan helemaal niets doen. Ten tweede kunnen er goede redenen zijn om niet in een live groep te trainen. Denk aan ernstige beperkingen bij het reizen of aan bepaalde aandoeningen (van de hersenen, het gehoor of het evenwichtsorgaan; of bepaalde psychiatrische aandoeningen) die het moeilijk maken om in gezelschap te zijn.
Tenslotte kunnen er belangrijke praktische redenen zijn. Zo kan een deelnemer grote waarde hechten aan anonimiteit. Of is het qua planning niet haalbaar om binnen afzienbare tijd een groepstraining mee te doen, terwijl er wél een wens is om met mindfulness aan de slag te gaan.

Hoewel online leren veel voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen waar rekening mee moet worden gehouden (en wat we ook hebben gedaan). Hier gaan we nu aandacht aan geven.

Mogelijke nadelen van e-training

Beperkt persoonlijk contact

Bij online leren mis je het directe persoonlijke contact met trainers en mededeelnemers en -studenten. Dit kan leiden tot een gebrek aan interactie en het een verminderd groepsgevoel dan bij een live les of training. Dit is bij de disciplines die we bij Relax More oefenen – zogenaamde ‘body-mind disciplines’- een groter nadeel dan bij het online trainen van bijvoorbeeld een taal.

Technische problemen

Online leren vereist een betrouwbare internetverbinding en toegang hiertoe. Daarnaast moet je redelijk goed met een computer of tablet overweg kunnen. Technische problemen, zoals internetstoringen of computerproblemen, kunnen het leerproces onderbreken en frustratie veroorzaken. Gelukkig zijn dit soort problemen tegenwoordig steeds minder vaak voorkomend.

Zelfdiscipline en motivatie

Online leren vereist een aanzienlijke mate van zelfdiscipline en motivatie. Het kan soms moeilijk zijn om gemotiveerd te blijven zonder de structuur en het toezicht van een fysieke lesomgeving. Sommige deelnemers vinden het lastig om zelf verantwoordelijk te zijn voor het voltooien van lessen en oefenen zonder directe begeleiding.

Dit is echt een reëel probleem. In onze online ondersteunende omgeving hebben we ons best gedaan om het leren zo aantrekkelijk mogelijk te maken én zijn we daar best in geslaagd. Dat neemt het probleem echter niet voor 100% weg. Zeker omdat we toch al veel (werk)tijd achter beeldschermen doorbrengen, kan voor het volgen van een online training net te weinig motivatie overblijven.

Beperkte directe feedback

In een live lesomgeving kunnen trainers/docenten directe feedback geven aan studenten. Bij e-trainen kan deze directe en onmiddellijke feedback beperkt zijn, wat het leerproces kan beïnvloeden. Ook een reëel probleem. Ik kan als trainer immers niet jouw non-verbale communicatie zien.

Online trainen heeft ook nadelen. Bij Relax More houden we daar rekening mee.

Zoals je misschien weet, vormt non-verbale communicatie (lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, stemgebruik) meer dan 75% van de boodschap die we overbrengen. In een online groepsles of -training is dit negatieve gelukkig beperkt, bij de solo online mindfulnesstraining speelt het echt een rol.

Beperkte hands-on ervaring

Afhankelijk van het vakgebied kan online leren het moeilijk maken om praktische ervaring op te doen. Sommige vakken vereisen hands-on training en oefeningen die moeilijker te realiseren zijn in een virtuele omgeving. Bij de disciplines die we bij Relax More trainen, komt dit nadeel voor een groot deel overeen met het beschrevene bij ‘Beperkte directe feedback’.

Sociale isolatie

E-training leren kan leiden tot een gevoel van sociale isolatie omdat je minder interactie hebt met mededeelnemers/-studenten. Het ontbreken van face-to-face en body to body interactie kan het moeilijker maken om gesprekken te voeren, uit te wisselen samen te werken aan projecten en een groepsgevoel te ontwikkelen.

In de corona-tijd kon dat helaas niet anders. Nu kunnen we gelukkig ook weer live lessen geven en volgen en is dit nadeel door onze ‘blended’ leervormen erg beperkt.

Per deelnemer verschillend

De mate waarin deze nadelen van invloed zijn op een deelnemer, kan en zal variëren. Sommige mensen gedijen eigenlijk best goed bij online leren, terwijl anderen er minder goed mee overweg kunnen. Een goede planning en gebruik maken van de door ons aangeboden en ingebouwde ondersteuning helpt. We hebben bij Relax More echt ons best gedaan om zo min mogelijk drempels op te werpen.

Enne… heeft live trainen misschien ook nadelen?

Deze vraag wordt bijna nooit gesteld. En ja, het is gebeurd dat een deelnemer meer baat had bij een online dan bij een live-training/-les. Hierboven noemde ik al ernstige beperkingen bij het reizen of bepaalde aandoeningen (van de hersenen, het gehoor of het evenwichtsorgaan; of bepaalde psychiatrische aandoeningen) die het moeilijk maken om in gezelschap te zijn.

Zo kunnen mensen met ernstige angsten of met een angststoornis, of mensen die echt niet (meer) in staat zijn om langer dan enkele minuten stil te zitten en de aandacht bij zichzelf te hebben, het lastig hebben in een groep. Nu is dat soms ook een reden om juist in een groep te gaan, om het gezond omgaan met deze klachten te oefenen, maar er is natuurlijk een (niet harde) grens. Kortom, het is nooit zwart of wit.

Conclusie

E-training of online leren mag beschouwd worden als een verrijking van het leer-/trainings- en lesaanbod. Er zijn en blijven nadelen, maar die wegen wat ons betreft niet op tegen de voordelen. Voel je vrij om je nadere vragen te stellen.

Scroll naar boven