Home » Compassietraining MBCL

Compassietraining MBCL

Sta­tus
Niet ingeschreven
Prijs
€ 547 
Deel­ne­men?
This trai­ning is cur­rent­ly closed

De compassietraining heeft een uitgebreide online leeromgeving met veel extra’s en inspiratie.

Heb je al eer­der een mind­ful­nesstrai­ning bij Relax More gevolgd?
Dan krijg je 10% kor­ting op de com­pas­sie­trai­ning en betaal je € 497.

Het zake­lij­ke tarief voor deze trai­ning is € 847.

Wat krijg je als je deelneemt?

Toe­gang tot het vol­le­di­ge 8‑weekse com­pas­sie-/MB­CL-pro­gram­ma, iede­re twee weken een nieu­we les
Moder­ne en toe­gan­ke­lij­ke onli­ne leer­om­ge­ving met tek­sten om te lezen en/of te luis­te­ren, meer dan 5 uur film­ma­te­ri­aal, MP3’s van zowel het tekst­boek als van de meditaties
Ver­zorgd door een erva­ren trai­ner (meer dan 70 groe­pen), waar­mee je tij­dens de trai­ning een­maal con­tact hebt en van wie je feed­back krijgt op de huis­werk­op­dracht­jes die je in kunt sturen
Ver­goe­ding door ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­raar mogelijk
Van­uit huis te volgen
Opti­maal leereffect
Twee­ën­half jaar toe­gang tot de digi­ta­le leeromgeving

Wat is nodig om deel te nemen?

Nieuws­gie­rig­heid naar wat de trai­ning en de oefe­nin­gen je kun­nen leren
De bereid­heid om dage­lijks 45 tot 60 minu­ten te oefenen

Wanneer start de training?

Zodra je je hebt ingeschreven!

Training Inhoud 

Uit­klap­pen
Scroll to Top