Home » Learn More » Verhalen » Een klein verschil

Een klein verschil

Relax More - Een klein verschil

Een groot schip ging kapot. De eige­na­ren van het schip pro­beer­den de ene expert na de ande­re expert, maar geen van allen wist het pro­bleem met de motor op te lossen.

Toen kwam er een oude man, die sche­pen had gere­pa­reerd sinds hij een kind was. Hij had een gro­te zak met gereed­schap bij zich, en toen hij arri­veer­de ging hij direct aan het werk. Twee van de scheeps­ei­ge­na­ren waren aan­we­zig, kij­kend naar de man en hopend dat hij wist wat hij deed.

Nadat de man de motor had beke­ken open­de hij zijn gereed­schapstas en pak­te een klei­ne hamer. Hij klop­te even ele­gant op een spe­ci­fie­ke plaats op de motor, die ogen­blik­ke­lijk tot leven kwam.

De man leg­de de hamer weg: de motor was gerepareerd!

Een week later ont­vin­gen de scheeps­ei­ge­na­ren de reke­ning van de oude man.

Het bedrag was € 1.000,00.

“Wat?” rie­pen de eige­na­ren uit. “En hij heeft bij­na niets gedaan!”
Ze schre­ven de man een brief waar­in ze een spe­ci­fi­ca­tie van de reke­ning vroegen.

Enke­le dagen ont­vin­gen ze de spe­ci­fi­ca­tie, die er als volgt uitzag:

Klop­pen met een hamer: € 2,00
Weten waar te klop­pen: € 998,00

Inspan­ning is belang­rijk, maar te weten waar de inspan­ning ver­richt moet wor­den maakt het hele verschil!

Foto: Dylan McLe­od on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top