Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Eerste ervaring met Grootmeester Chen

Eerste ervaring met Grootmeester Chen

Relax More - Eerste ervaring met Grootmeester Chen 1

Het laat­ste wekend van augus­tus gaf dé groot­mees­ter van de Tai Chi vorm die wij beoe­fe­nen een aan­tal work­shops in Amster­dam. Met vier afge­vaar­dig­de uit Apel­doorn bega­ven we ons vrij­dag­mid­dag op weg naar de eer­ste drie les­sen. Over deze erva­ring volgt hier­on­der een stuk­je, geschre­ven door Ieke, waar­voor dank!

Tai Chi workshop van grootmeester William Chen

Wil­li­am Chen geeft merk­baar met ple­zier de Tai Chi bewe­gin­gen door. Hij is nog steeds actief zoe­kend naar nieu­we beel­den om de juis­te bewe­gin­gen hel­der te krij­gen voor de ver­schil­len­de beoe­fe­naars. Hij zoekt hier­voor ver­ge­lij­kin­gen met bewe­gin­gen die te zien zijn in het dage­lijks leven. Zo gebruik­te hij voor het dui­de­lijk maken van het omhoog bren­gen van de elle­bo­gen, de bewe­ging van de lan­dings­flap­pen bij een vlieg­tuig. Alle bewe­gin­gen in de Tai Chi komen gewoon uit de natuur­lij­ke bewe­gin­gen die we meest­al onbe­wust al doen, zoals lopen.

Opbouwen

We bewe­gen met ons hele lichaam en alle bewe­gin­gen wor­den opge­bouwd van onder naar boven, zoals een huis eerst een ste­vig fun­da­ment krijgt en zo wordt opge­bouwd naar de top, zo is een juis­te stand van de voe­ten de eer­ste belang­rijk­ste bouw­steen, van daar­uit gaat de bewe­ging door de romp tot­dat bij het strek­ken van de vin­gers de bewe­ging ein­digt. Waar­bij de duim, wijs- en mid­del­vin­ger als de actie­ve vin­gers wor­den gezien. Dat is bij­voor­beeld dui­de­lijk zicht­baar bij het uit­ste­ken van een hand naar voren, wan­neer je iemand de hand wilt schud­den, dan strek­ken deze drie vin­gers zich van­zelf uit naar voren, de pols maakt hier­bij een knik­je. Deze strek­be­we­ging van de vin­gers komt steeds weer terug in de vorm, zoals bij “de naald uit de zee­bo­dem” of “duw het gordijn”.

Tai Chi is exciting!

In zijn bewe­gings­voor­beel­den liet Wil­li­am Chen ook zien hoe “Exci­ting” het is om aan Tai Chi te doen. Zo gaf hij om in de juis­te Tai Chi hou­ding te komen, het voor­beeld aan van een bewa­ker met een zwa­re gor­del met wapens om de heu­pen: de heu­pen ont­span­nen laag, de elle­bo­gen naar bui­ten, met onder iede­re oksel een Chi­hua­hua hond­je dat vol­doen­de ruim­te moet hebben.

Met de veel­al grap­pi­ge en hel­de­re ver­ge­lij­kin­gen, de tips en alle per­soon­lij­ke aan­wij­zin­gen en cor­rec­ties was dit een leer­za­me, leu­ke en boei­en­de avond. Daar­naast was het geza­men­lijk rei­zen ook erg gezel­lig, leuk om elkaar wat meer te spre­ken en nader te leren kennen.

Yin yang are the cre­a­tors of the universe
Tai Chi nou­ris­hes our phy­si­cal and men­tal well being
The com­mit­ment to Mother Natu­re is the resour­ce of health
Empo­we­ring yout­h­ful­ness and longevity

Dit is de Engel­se ver­ta­ling van de Chi­ne­se tekst op het shirt dat ik van Wil­li­am Chen kocht als aandenken.

Ieke

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top