Home » Learn More » Inspiratie » Fouten en zwakheden als ingrediënten

Fouten en zwakheden als ingrediënten

Relax More - Fouten en zwakheden als ingrediënten

Zodra we onze fou­ten en zwak­he­den gaan beschou­wen als ingre­di­ën­ten, kun­nen we een ander per­spec­tief krij­gen. De din­gen die we nor­maal gespro­ken als fou­ten zien kun­nen iets extra’s geven aan een maal­tijd. Maar we moe­ten ze wel met mate gebrui­ken, want het is een beet­je ’tric­ky’, net als met hete peper­tjes of chi­li. We moe­ten ze voor­zich­tig doseren.

Onze tekort­ko­min­gen kun­nen zeer leer­zaam zijn. We kun­nen leren inzien hoe ze wer­ken, zon­der ons­zelf ver­der te ver­war­ren met het ver­oor­de­len van onze fou­ten. Mis­schien een las­ti­ge gewoon­te om te door­bre­ken, maar zeker de moei­te waard.

De eigen­schap die we als tekort­ko­ming of fout kwa­li­fi­ce­ren, hoort bij ons; is een deel van ons. Als we bij­voor­beeld de nei­ging heb­ben om lui te zijn, hoe­ven we geen spe­ci­a­le moei­te te doen om lui te zijn, of hoe­ven we niet te pro­be­ren om lui te zijn. Als we heet­ge­ba­kerd zijn, hoe­ven we niet te oefe­nen om een kort lont­je te heb­ben. We zijn al zo.

Onze tekort­ko­min­gen bevat­ten een enor­me hoe­veel­heid ener­gie. Die ener­gie kan op een destruc­tie­ve- of op een con­struc­tie­ve manier gebruikt worden.

Zo beschouwd zou je kun­nen zeg­gen dat hoe meer tekort­ko­min­gen er zijn, des te meer ingre­di­ën­ten je hebt. Boos­heid bij­voor­beeld, kan een smaak­ma­kend ingre­di­ënt wor­den. Als je de nei­ging hebt snel boos te wor­den, pro­beer het dan niet te ont­ken­nen of te blok­ke­ren. Pro­beer het ook niet te ana­ly­se­ren. Laat boos­heid opko­men zodat je boos­heid vol­le­dig kunt erva­ren. We zit­ten in medi­ta­tie met boos­heid. We wor­den boos­heid. Als we dat doen, kun­nen we zien waar boos­heid over gaat.

Boos­heid kan dan trans­for­me­ren in iets con­struc­tiefs, bij­voor­beeld vastberadenheid.

Vrij ver­taald uit ‘Instruc­ti­ons to the Cook’, door Ber­nie Glas­s­man & Rick Fields.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top