Home » Learn More » Inspiratie » Gebed voor sereniteit

Gebed voor sereniteit

Relax More - Gebed voor sereniteit

In het werk­boek van de mind­ful­ness­trai­ning staat, in het lees­werk van week 5, een gedicht wat voor mij een belang­rij­ke kern uit­drukt van waar het in mind­ful­ness over gaat.

Moge ik
De moed heb­ben om te ver­an­de­ren wat ik kan veranderen
De sere­ni­teit om te accep­te­ren wat ik niet kan veranderen
En de wijs­heid om het ver­schil tus­sen bei­de te kennen

De spij­ker op zijn kop!
Ga eens na hoe­veel tijd u besteedt aan het bestrij­den van- of niet wil­len voe­len van din­gen die er zijn. Met ande­re woor­den, hoe­veel tijd besteed wordt aan het bevech­ten van de rea­li­teit. Waar­van de ener­gie dus bespaard zou kun­nen wor­den door deze din­gen te accep­te­ren, in de zin van te erken­nen in hun bestaan.

Aan de ande­re kant zijn er mis­schien ook wel din­gen die we wél kun­nen ver­an­de­ren. Het kost mis­schien moei­te, maar het kán. Ik zal het nog ster­ker stel­len: som­mi­ge din­gen ver­an­de­ren niet van­zelf, dus dat zal moei­te kos­ten. Wat zou u daar mooi de ener­gie in kun­nen ste­ken die u bespaart met het niet meer vech­ten tegen de din­gen die niet te ver­an­de­ren zijn.

Zie­daar een belang­rij­ke reden om uw geest te oefe­nen: om het ver­schilt te leren zien tus­sen wat u wel of niet kunt ver­an­de­ren; om u te oefe­nen in het kri­tisch zijn op uw eigen aan­deel in uw voor- of tegenspoed.

Nu ont­dek­te ik recent dat boven­ge­noemd gedicht een naam heeft. Het heet Sere­ni­ty Pray­er, ofte­wel gebed voor sereniteit.
Wat een mooie en toe­pas­se­lij­ke naam!

(Er is zelfs een Wiki­Pe­dia pagi­na over dit gedicht.)

Foto: Simon Migaj on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
4
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top