Home » Learn More » Inspiratie » Gevangen in ongeduld

Gevangen in ongeduld

Relax More - Gevangen in ongeduld

Steeds wan­neer we het leven anders wil­len heb­ben dan het is, raken we gevan­gen in onge­duld. We ver­lie­zen ons gevoel voor humor; en zelf­me­de­lij­den, wan­hoop en schaam­te sij­pe­len ons hart binnen.

Kalm en afwach­tend zijn raakt aan ver­ge­vings­ge­zind­heid. Wan­neer we een con­flict met een ander heb­ben, is het begrij­pen van hun lij­den, hun onvre­de en onmacht, een eer­ste stap naar dia­loog, ver­ge­ven en opnieuw beginnen.

Het oefe­nen van ver­ge­ven gebeurt wan­neer we de onder­lig­gen­de oor­zaak van boos­heid en onge­duld rea­li­se­ren. Dit helpt ons onder­scheid te maken tus­sen iemands onhan­di­ge gedrag en zijn intrin­sie­ke goed­heid. Sere­ni­teit en kalm­te kun­nen zich ont­wik­ke­len wan­neer we de imper­fec­ties van ande­ren en ons­zelf leren accep­te­ren.

- Miche­le McDo­nald, “Fin­ding Patience”

Dit bericht is een ver­ta­ling van een arti­kel uit Tri­cy­cle, Engels­ta­lig Boed­dhis­tisch kwar­taal­blad. U kunt het hele arti­kel hier lezen.

Foto: Kyn­dall Rami­rez on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top