Gewaarzijn is niet hetzelfde als denken.
Het is een complementaire vorm van intelligentie, een manier van weten, die minstens zo krachtig is als denken, en misschien wel krachtiger.

Jon Kabat-Zinn in Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness
Vertaling: Ronald de Caluwé

Foto: James Stronsky on Unsplash