Home » Groepsupervisie voor mindfulness- en compassietrainers

Groepsupervisie voor mindfulness- en compassietrainers

Groepssupervisie

Naast de supervisie voor compassietrainers in opleiding, is ook groepssupervisie met meerdere deelnemers mogelijk. We werken ervaringsgericht en traumasensitief. In een groep is dat extra leerzaam en kun je in een veilige setting je embodiment of belichaming verder ontwikkelen. Dit neem je vervolgens mee in de trainingen die je zelf begeleidt.
Hierdoor kun je een mooie verdieping van je inquiry bereiken.

Ik ben bezig dit aanbod verder inhoudelijk vorm te geven, in samenwerking met mijn goede collega Peter Paanakker.

Samen met Peter Paanakker

Secure Base Training

Peter: Mijn werk noem ik niet zonder reden Secure Base training.
Een secure base ‒ veilige basis ‒ geeft zekerheid en vertrouwen. Naar schatting heeft ongeveer 40% van de mensen een onveilige binding ervaren met hun ouders of verzorgers. Ik ben daar één van, en ik realiseer me steeds meer hoe het gebrek aan veiligheid van grote invloed is geweest op mijn leven.

Peter Paanakker

Opgeslagen in het lichaam

In 1980 tijdens een bio-energetica (lichaamswerk) cursus merkte ik voor het eerst hoe de traumatische ervaringen van onveilige binding zich in het lichaam hadden opgeslagen. Dat was het begin van een weg van onderzoek en bewustwording. Ik heb in de meer dan 25 jaar dat ik training en coaching geef steeds weer ervaren dat een lichaamsgerichte benadering in combinatie met inzicht in de werking van het menselijke brein, een goede basis vormt voor innerlijke groei. In alle trainingen en begeleiding die ik geef staat het versterken van de veilige basis centraal. Mijn benadering is persoonlijk en ondersteunend in het proces van de deelnemers. Je veilig en verbonden voelen zijn voor mij voorwaarden voor groei en heling, en voor het doorbreken van de isolatie en het afgesneden-zijn van jezelf en de ander. Met deze benadering wil ik mensen in trainingen en coaching weer de veilige basis laten ontdekken om om te kunnen gaan met de uitdagingen in hun leven.

Scroll naar boven