Home » Learn More » Inspiratie » Het hart van alles

Het hart van alles

Relax More - Het hart van alles

Het hart van het uni­ver­sum heeft niet een spe­ci­fie­ke loca­tie, het is niet ergens daar­bui­ten. Het is ver­bor­gen in alles wat is.

Een uit­spraak van Eck­hart Tol­le die ik recent tegen­kwam. Een uit­spraak die me her­in­ner­de aan een ander gezeg­de dat ik eens ergens las of hoor­de en dat toen echt bin­nen­kwam, dat een gro­te indruk maakte:

Als het uni­ver­sum wer­ke­lijk onein­dig groot is, bete­kent dat dat ieder punt het mid­del­punt is.

Soms heb je dat, een uit­spraak op het juis­te tijd­stip, die net een kwart­je laat val­len of een inzicht­je geeft. Ik schreef al eer­der een bericht waar­in de ruim­te en het uni­ver­sum een rol speel­den. Mis­schien toe­val dat deze uit­spra­ken op mijn pad komen. Maakt niet uit. Ik vond het een fas­ci­ne­rend thema.

Wat belang­rij­ker is: de stel­ling klopt wis­kun­dig dus gewoon. Het hart van het uni­ver­sum bevindt zich in ons allen, als het wer­ke­lijk onein­dig groot is. U bent het mid­del­punt, nou ja, het mid­del­punt in ons is het middelpunt.

De oude Chi­ne­zen wis­ten het al; ze had­den gelijk en spra­ken niet alleen in poë­ti­sche meta­fo­ren: wij zijn onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met de rest van het uni­ver­sum, fei­te­lijk van hart tot hart.
Het bete­kent ook dat u altijd in het mid­del­punt bent, en dat ieder gevoel of idee van ‘eruit val­len’ niet kan. U valt hoog­uit in een ander middelpunt.

Mis­schien goed om even de tijd te nemen om stil te zijn en dit tot u door te laten drin­gen. Zon­der direct in ana­ly­se-modus te schie­ten. Even stil zijn en opmer­ken wat er is, daar, in dat cen­trum van het universum.
Oefe­nen helpt om ver­bin­ding te voelen.

Foto: Rosie Kerr on Uns­plash

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top