Home » Learn More » Kinderen en jongeren » Het is waar!

Het is waar!

Relax More - Het is waar!

Met zijn ogen dicht zit de zes­ja­ri­ge Mees op een kus­sen. Hij zit voor de aller­eer­ste keer zo stil als een kik­ker aan de kant van een sloot. In het begin frie­melt hij veel en wie­belt er nog van alles. Dat is nor­maal en hele­maal pri­ma. Na een paar minu­ten beweegt Mees min­der en lijkt zijn lijf tot rust te komen.

Het bel­le­tje klinkt en kon­digt het ein­de van de oefe­ning aan. Gelijk doet Mees zijn ogen open en zegt enthou­si­ast: “Het is waar! Je wordt er ècht rus­tig van!” Mis­schien had­den zijn ouders het al gezegd en nu ervaart hij het zelf. En dat is pre­cies de essen­tie van mind­ful­ness: dat wat jij ervaart, op dit moment. Gewoon mer­ken wat er te mer­ken valt.

Of kin­de­ren nu mer­ken dat ze rus­tig wor­den of juist onrus­tig, dat maakt niet uit. Iede­re erva­ring is goed en kan niet fout zijn, want het is zoals zij het erva­ren. Dat ze niets ver­keerd kun­nen doen, even niet hoe­ven pres­te­ren, zorgt vaak zicht­baar voor ontspanning.

Eén van de eer­ste oefe­nin­gen waar kin­de­ren tij­dens de mind­ful­ness­trai­ning mee ken­nis­ma­ken, is het stil­zit­ten als een kik­ker. We kun­nen veel van een kik­ker leren! Een kik­ker kan hard kwa­ken en gro­te spron­gen maken, maar hij kan ook heel stil zit­ten. Hij ademt en zit stil. Zo komt een kik­ker tot rust en spaart hij ener­gie. Wat de kik­ker kan, dat kun­nen wij ook. Door met je aan­dacht naar je adem­ha­ling te gaan.

Mees volgt de trai­ning, omdat hij wil leren wat hij kan doen als hij zich boos voelt. Stop­pen met door­gaan en met vrien­de­lij­ke aan­dacht let­ten op je adem helpt bij boos­heid. Ook helpt de kik­ker­oe­fe­ning bij ande­re gevoe­lens, zoals angst of ver­driet, en bij een hoofd vol (pieker)gedachten. Moe, veel onrust, wei­nig con­cen­tra­tie? Even vijf minu­ten kikkeren!

Wat ik van ouders nog wel eens hoor is “Mijn kind kan toch hele­maal niet stil­zit­ten”. Echt stok­stijf stil­zit­ten hoeft natuur­lijk ook niet. Dan had de oefe­ning wel stil­zit­ten als een stok­staart­je geheten.

 

Ben je nieuws­gie­rig naar mind­ful­ness voor kin­de­ren en wil je graag meer weten? Bel of mail mij gerust! Kijk ook eens in onze agen­da wan­neer de eerst­vol­gen­de trai­nin­gen van start gaan.

In ver­band met pri­va­cy is een ande­re naam voor het jon­ge­tje gebruikt.

Foto: Ben Whi­te on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
1
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top