Home » Learn More » Compassie » Human

Human

Relax More - Human

Human is de naam van een film die ik de laat­ste tijd al vaker tegen­kwam. Men­se­lijk.
Afge­lo­pen week heb ik de film gezien, samen met Han­ne­ke.

We waren alle­bei zeer onder de indruk.
Hoe een een­vou­dig con­cept krach­tig kan zijn. Gedu­ren­de bij­na drie uur is er steeds een gezicht in beeld, van een mens ergens op de wereld.

Verhalen

Deze mens ver­telt iets over zijn of haar leven. De ver­ha­len zijn kort maar indruk­wek­kend. Van een moor­de­naar die leert wat lief­de is van de moe­der van de vrouw die hij ver­moor­de, tot een ex-sol­daat die ineens een mens zag in de per­soon die tot zijn vij­and was bestempeld.
Over vreug­de, samen delen, geluk, en over ver­driet, geweld en angst. En dat alles afge­wis­seld met prach­ti­ge natuur­beel­den van onze Aar­de, waar al die men­sen op leven.

Zon­der sen­ti­men­teel te zijn of over­dre­ven op het gevoel in te wer­ken, laat de film gewoon zien hoe wij allen men­sen zijn en hoe wij allen gevormd wor­den door plek waar we gebo­ren zijn en de omstan­dig­he­den waar­in we opgroeien.

We zijn allemaal mensen

Dat maakt alle ver­ha­len invoel­baar. Echt menselijk.
Het toont heel fraai één van de basis­in­gre­di­ën­ten voor zelf­com­pas­sie, nl. “com­mon huma­ni­ty”, ofte­wel onze geza­men­lij­ke men­se­lijk­heid.

Wij zijn alle­maal mens. Gebo­ren op een plek waar we niet voor geko­zen heb­ben, met een brein dat eigen­lijk nog niet af is, waar­door ons den­ken, ons gedrag en ons han­de­len vaak niet het ver­stan­dig­ste is wat we zou­den kun­nen of moe­ten doen.
DAT is een uni­ver­seel men­se­lijk gege­ven, dat in deze film prach­tig zicht­baar wordt.

Hier­on­der de trailer:

Er zijn diver­se lan­ge­re films te zien via You­Tu­be, waar­van ik het idee heb dat de Vol. 1 en Vol. 2 samen­ge­voegd de film zijn die we gezien hebben.

Advies: thee zet­ten. Film op beeld­vul­lend zet­ten (knop­je rechts­on­der in de spe­ler), tele­foon uit, kijken.
Ver­plicht voer voor Com­pas­sie­trai­ning-deel­ne­mers…

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top