Never doubt that a small group of thoughtful,

committed citizen can change the world.

Indeed, it is the only thing that ever has.

Margaret Mead, antropologe

 

Twijfel er niet aan of een kleine groep nadenkende,

toegewijde mensen de wereld kan veranderen.

Het is de enige manier waarop dat ooit gebeurde.

Foto: James & Carol Lee on Unsplash