Jagten

Relax More - Jagten

Hij stond al een tijd­je op de har­de schijf, de film Jag­ten. Ik zag er een beet­je tegen­op ernaar te gaan kij­ken en had hem bij­na ‘per onge­luk’ gewist.

Bijna gewist

Jag­ten (Deens voor ‘de jacht’) gaat over een man die val­se­lijk wordt beschul­digd van kin­der­mis­bruik. Een onder­werp waar­over ik in mijn ver­pleeg­kun­di­ge car­ri­è­re genoeg gezien en gehoord heb om ervoor te zor­gen dat films hier­over niet hoog op mijn wen­sen­lijst staan… Maar er leek geen ont­ko­men aan, dus de stou­te schoe­nen maar aangetrokken.

En wat was ik daar blij om, want wat is Jag­ten een onge­lo­fe­lijk goe­de film. Uit­ste­kend acteer­werk en een zeer rea­lis­tisch uit­ge­werkt verhaal.

Beklemmend

Sug­ges­tie, angst, de rol van de groep en de oplo­pen­de span­ning nemen je wer­ke­lijk mee het ver­haal in. Want het is zó mooi inzich­te­lijk gemaakt hoe dat werkt; wat het effect is van woor­den, hoe aan­na­mes zich nes­te­len in onze geest, hoe rela­ties ver­an­de­ren en levens bescha­digd raken.

Dat is ook wat mij, naast de indruk­wek­kend­heid van de hele film, is bij­ge­ble­ven. Je ziet niet alleen hoe het werkt, maar begrijpt het ook. Er zat geen kwaad in het meis­je dat de val­se­lij­ke beschul­di­ging uit­te, geen kwaad in de school­juf die niet in de gaten had wel­ke invloed haar woord­keus had, geen kwaad in de dorps­be­wo­ners. En toch ging het van kwaad tot erger…

Oorzaak en gevolg

Her­ken­baar dus. En wat mij betreft een gro­te uit­no­di­ging eens bij ons­zelf te kij­ken, want het gaat hier over men­se­lijk gedrag. Hoe vaak flap­pen wij er maar uit wat we den­ken? Hoe vaak gelo­ven wij wat we horen, enkel omdat we het meer­de­re keren horen? Hoe vaak kij­ken we écht naar de gevol­gen van onze woorden?

Om nog maar niet te spre­ken over onze gedach­ten. Een moei­lij­ker gebied voor velen, min­der hoor‑, zicht- en con­tro­leer­baar. Maar vol­gens mij gel­den daar dezelf­de wetmatigheden.

Een film dus die indruk maakt, vra­gen stelt en geen ant­woor­den geeft.
Wan­neer u de kans heeft: kij­ken! Hier­on­der alvast de trailer:

De film heeft een eigen Wiki­Pe­dia pagi­na, maar die zou ik NIET lezen voor­dat u de film gezien heeft.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top