Ervaringen van kinderen

Relax More - Trainingsinfo en kosten Wat vin­den kin­de­ren en jon­ge­ren zelf eigen­lijk van de mind­ful­ness­trai­ning? Hoe erva­ren zij de les­sen en wat leren ze ervan? Een aan­tal prach­ti­ge reac­ties op een rij na afloop van de mindfulnesstraining:

Voel me fij­ner en ik maak me min­der zorgen.

Ik heb ook geleerd dat ik rus­ti­ger adem en ook dat ik even op de wereld sta en gewoon mezelf ben.

Fijn om jezelf te zijn.

Dat ik merk dat mijn aan­dacht weg is en het weer terug kan bren­gen zon­der erover te oordelen.

Het heeft me meer zelf­be­wust gemaakt.

Durf op te komen voor mezelf en iemand anders.

Dat ik nu beter voor mezelf kan zorgen.

Met veel dank aan de mei­den en jon­gens die deze mooie woor­den (ano­niem) met ons wil­den delen!

Scroll to Top