Home » Klachtenregeling

Klachtenregeling

De trainers van Relax More streven ernaar de kwaliteit van de trainingen zo hoog mogelijk te laten zijn. Hiertoe hebben zij geregeld intervisie, volgen zij bij- en nascholingen en houden ze zich op de hoogte van ontwikkelingen.
Niet in de laatste plaats (be-)oefenen zij zelf ook dagelijks, zodat ze datgene wat ze uitdragen ook zelf belichamen.

Dit streven garandeert niet per definitie dat er geen fouten gemaakt kunnen worden of verkeerde beslissingen genomen kunnen worden.

Wij staan open voor uw opmerking / kritiek / klacht. Het kan ons helpen de kwaliteit van onze trainingen verder te verhogen.

VMBN

Het meeste voor de hand liggend is het om uw kritiek of klacht (eerst) te bespreken met uw trainer. Vindt u dit vervelend of is dit te belastend voor u, voelt u zich niet gehoord door de trainer, óf is naar uw mening de klacht zo ernstig dat andere stappen nodig zijn, weet dan dat onze beroepsvereniging VMBN een goed klachtenreglement heeft waar u een beroep op kunt doen.
Op deze pagina van de VMBN website kunt u het reglement inzien alsmede de contactgegevens van de VMBN vertrouwenspersonen vinden.

De NFG

Trainer Ronald de Caluwé is aangesloten bij de NFG, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk.
De NFG heeft in het kader van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg) e.e.a. op een rijtje gezet. U kunt daarvoor klikken op deze link en komt dan op de juiste pagina op de site van de NFG terecht.

Scroll to Top