Home » Learn More » Inspiratie » Luisteren is iets anders dan goedkeuren

Luisteren is iets anders dan goedkeuren

Relax More - Luisteren is iets anders dan goedkeuren

Wan­neer je luis­tert naar een ander per­spec­tief, bete­kent dat nog niet dat je het ermee eens bent. Soms zijn we bang dat we, door een kwes­tie van een ande­re kant te bekij­ken, de indruk wek­ken een con­ces­sie te doen of ons onge­lijk toe­ge­ven. Maar als we voor ons­zelf dui­de­lijk zijn dat luis­te­ren niet het­zelf­de is als het eens zijn met het­geen je aan­hoort, dan kun­nen we ons met ver­trou­wen ope­nen voor ande­re standpunten.

Zo kun­nen we oefe­nen in het luis­te­ren met een open, nieuws­gie­ri­ge en niet-voor­in­ge­no­men geest. We kun­nen ons ver­e­ni­gen met de per­cep­ties van de ander en daar begrip voor ontwikkelen.

Vaak luis­te­ren we niet met een echt open geest. We luis­te­ren zover onze gees­te­lij­ke gren­zen toe­la­ten. Of we wil­len graag onze eigen erva­ring delen of advies geven; we heb­ben een ver­bor­gen agen­da of zijn niet bereid ons eigen stand­punt vol­le­dig voor het voet­licht te brengen.

Open luis­te­ren is vrij van de gebrui­ke­lij­ke belem­me­rin­gen van onno­di­ge oor­de­len en afkeu­rin­gen die afstan­den cre­ë­ren in het open veld van samenzijn.

Vrij naar Dia­ne Musho Hamilton

Foto: Val Vesa on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top