Home » Learn More » Mediteren » Meditatie, een intiem proces

Meditatie, een intiem proces

Relax More - Meditatie, een intiem proces

Medi­ta­tie is één van de belang­rijk­ste gereed­schap­pen die we heb­ben om ons­zelf aan­dach­tig­heid of mind­ful­ness aan te leren of te ontwikkelen.

Medi­ta­tie is een manier om op een weten­schap­pe­lij­ke wij­ze naar jezelf te kij­ken, zodat je je psy­cho­lo­gi­sche situ­a­tie nauw­keu­rig kunt waar­ne­men. Het gaat echt niet om een exo­ti­sche of onbe­reik­ba­re vaar­dig­heid. Het is onmid­del­lijk en per­soon­lijk, en het omvat een intie­me ver­hou­ding met onszelf.

We zijn vaak kri­tisch over ons­zelf, soms tot het punt dat we onze eigen vij­and worden.
Medi­ta­tie is een weg om aan die strijd een eind te maken en bevriend te raken me onszelf.

Dit bericht is de ver­ta­ling van een kor­te tekst van Chö­gyam Trungpa,
afkom­stig van Ocean of Dhar­ma.

Foto: David Menidrey on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top