Meditatie is geen kwestie van stoppen met denken of je geest leeg maken, maar veeleer het realiseren wanneer je aandacht afdwaalt, simpelweg de betreffende gedachte loslaten en overnieuw beginnen.

Het is een manier om de relatie tot onze gedachten te veranderen, zodat we minder door ze in beslag genomen worden en geen ruimte ervaren. Het creëren van een nieuwe en ruimtelijke relatie met onze gedachten brengt zowel vrede als vrijheid.

Sharon Salzberg

Foto: Natalia Figueredo on Unsplash