Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Meer ontspanning, plezier, humor

Meer ontspanning, plezier, humor

Relax More - Meer ontspanning, plezier, humor

Qig­ong leer­ling Hel­een schreef weer een mooi stuk­je, waar­voor dank!

Twee jaar beoe­fen ik Qig­ong. De les­sen Qig­ong hel­pen me tel­kens weer ver­der. Ik heb het gevoel ste­vi­ger te gaan staan en tege­lij­ker­tijd flexi­be­ler te wor­den. Humor, ont­span­ning en ple­zier nemen nog steeds toe. Het leven wordt door de beoe­fe­ning van Qig­ong luch­ti­ger en min­der zwaar. En dat door alleen af en toe “even stilstaan”?

Ieder­een heeft moei­lijk­he­den in zijn leven. Ik heb fami­lie­le­den die wor­ste­len met com­plexe pro­ble­men. Een mooie test is hoe snel ik na een las­tig tele­foon­tje of een las­tig bezoek, mezelf kan her­pak­ken en weer kan genie­ten van het mooie leven hier in Apel­doorn. En dat gaat meest­al ver­ras­send snel. Ik blijf steeds min­der lang zit­ten met span­ning in mijn lijf en zor­gen in mijn hoofd.

De Qig­ong-trai­nin­gen hel­pen mij te voe­len wat er speelt. Het is niet zo dat ik met een paar oefe­nin­gen moei­lij­ke gevoe­lens snel kan weg­ha­len. Ik heb het laatst gepro­beerd, maar dat werk­te niet. Wel kan ik tij­dens het oefe­nen voe­len waar span­ning zit en erva­ren dat zor­gen op mij drukken.

En dan, na een wan­de­ling of een nacht goed sla­pen, is er tegen­woor­dig ver­ras­send snel weer levens­lust en zin om leu­ke din­gen te doen. Er is weer ruim­te voor ont­span­ning, ple­zier en humor. Het leven is mooi!

Proefles?

Foto: Miche­le Ber­ga­mi on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top