Home » Learn More » Kinderen en jongeren » Met de blik van een kind

Met de blik van een kind

Relax More - Met de blik van een kind (2) 1

Ondersteunende factoren

Het is één van de onder­steu­nen­de fac­to­ren die aan bod komen in de Mind­ful­ness­trai­ning (MBSR): kij­ken met een open blik, zon­der oor­deel het moment erva­ren, opmer­ken wat er gebeurt. Onderzoeken.
‘Met de blik van een kind’. Las­tig, als vol­was­se­ne, omdat je blik gekleurd is. Gekleurd door erva­rin­gen, posi­tie­ve en nega­tie­ve. Oor­de­len, ver­wach­tin­gen, plan­nen, twij­fels. In de Mind­ful­ness­trai­ning leer je opmer­ken dát je blik gekleurd is en hoe je daar­door af kunt dwa­len van wat er echt is.

Met de blik van een kind

‘Met de blik van een kind’ kreeg voor mij echt bete­ke­nis, toen ik in de herfst met mijn doch­ter van toen net 1 jaar bui­ten liep. Ze kon net lopen. Het hele lopen op zich: de bewe­ging, het ergens/nergens heen gaan, de gro­te wereld in, dát was voor haar al zo’n ont­dek­king. Gewoon lopen, zon­der doel. Om het lopen. En dat je dan, met je eigen been­tjes kan kie­zen wel­ke kant je opgaat, waar en bij wat je stil­staat, let­ter­lijk. Bij­zon­der om dat pro­ces te zien.

Stilstaan

En stil stond ze, zo onge­veer na elke meter. Bij elke kas­tan­je, elk eikel­tje, de blaad­jes op de weg onder de bomen. Soms kort, soms lan­ger. Soms heel lang. En in die momen­ten ont­stond mijn onrust. Ik ont­dek­te hoe las­tig het is om zon­der doel te wan­de­len. Hoe ik rich­ting bepaal, ergens heen loop. Om een­maal daar, weer terug lopen. Hoe ik bedacht wat we ook nog alle­maal kon­den zien, hoe ik haar pro­beer­de ver­der te laten lopen. En, hoe ik onder­weg álles mis­te wat er te zien en erva­ren was, hoe ik ver­gat hoe het voelt om te lopen op de grond onder me.

Dit is hoe het dage­lijks leven vaak (voor mij) is. Plan­nen, beden­ken, orga­ni­se­ren, uit­kij­ken naar, blij zijn dat iets er op zit, rich­ting bepa­len, doe­len stel­len, den­ken wat ook nog alle­maal moet. Vaak in mijn hoofd, niet in mijn lijf, in het moment.

Oefenen in Mindfulness

Sinds ik dit ont­dek­te pro­beer ik vaker met haar mee te wan­de­len en volg ik haar. En zo is een wan­de­ling met haar een Mind­ful­ness oefe­ning voor mij­zelf: We kij­ken 10 minu­ten lang naar de vogels in de lucht en zwaai­en naar ze. Ver­ba­zend over hoe­veel vogels er boven ons vlie­gen. We lopen 5 keer over een put­dek­sel heen, omdat dat zo anders voelt onder je voe­ten. We zien de wind­wij­zers boven op de schoor­ste­nen van hui­zen in de vorm van een haan of paard. We staan een tijd­je stil bij steen­tjes op de weg, gaan met onze vin­gers langs een hek en luis­te­ren naar het geluid ervan.
Ik volg haar, in haar aan­dacht. Wacht en kijk. En we gaan ver­der tot iets anders haar aan­dacht vangt.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
2
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top