Home » Learn More » Mindfulness » Mindfulness is een training

Mindfulness is een training

Relax More - Mindfulness is een training

In de mind­ful­ness­trai­ning leren gaan we er steeds van uit dat zolang je ademt, er meer goed dan ver­keerd aan je is. Onge­acht hoe ziek of wan­ho­pig je je op een bepaald moment ook mag voelen.

Als je je capa­ci­tei­ten voor groei en heling wenst te mobi­li­se­ren en de touw­tjes van je leven op een nieu­we manier in han­den wilt nemen, zal een zeke­re inspan­ning van jouw kant nodig zijn. Tij­dens de trai­ning mer­ken we wel eens dat het vol­gen van het stressreduc­tie-pro­gram­ma MBSR soms stress gene­reert
Ik leg het wel eens uit met het beeld dat je soms een brand­je moet stich­ten om een ande­re brand te doven.

Er bestaan géén medi­cij­nen die je immuun maken voor stress en pijn of die op een magi­sche manier de pro­ble­men in je leven oplos­sen. Het zal een bewus­te inspan­ning van jouw kant vra­gen om te gaan bewe­gen in een rich­ting van heling, inner­lij­ke ruim­te en wel­zijn. Dit bete­kent dat je gaat leren wer­ken met die­zelf­de stress en pijn als waar je aan lijdt.

Licht aan­ge­past en ver­taald uit Jon Kabat-Zinn, Full Cata­strop­he Living (Revi­sed Edi­ti­on): Using the Wis­dom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top