Mindfulness ondersteunt de intentie om van moment tot moment bewust te zijn van ons handelen en om zo min mogelijk schade te berokkenen; om vriendelijk te zijn, en om gedachten en handelingen die voortkomen uit- of leiden tot achteloosheid en onverschilligheid, af te wijzen.

Zonder de juiste intentie en zonder een juist begrip is mindfulness doelloos en dus niet de mindfulness die de Boeddha bedoeld heeft.

Vrij naar Phillip Moffitt

Foto: Tim Graf on Unsplash