<< Vorige pagina, met inhoudelijke info over mindfulness

Programma

In de mindfulness– / aandachttraining wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Begeleide aandachtmeditatie,
  • Eenvoudige lichaamsoefeningen die langzaam en met aandacht uitgevoerd worden,
  • Aandachtoefeningen om toe te passen in het dagelijks leven,
  • Achtergrondinformatie over onder andere stress, aandacht, omgaan met grenzen en communicatie.

Relax More - Mindfulness / MBSR - Aandachttraining in ApeldoornDe oefeningen worden altijd gedaan met respect voor uw grenzen.

Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, krijgt u steun van de groep en de trainer. Aandachttraining is echter geen therapie en geen praatgroep. Ook is het geen vervanging van andere behandelmethoden, maar een aanvulling daarop.

Lees enkele reacties van cursisten  >>

Na de training zijn er voldoende mogelijkheden om verder het inzicht en de meditatie te verdiepen en om de toepassing bij te houden of op te frissen.

Data

9-weeks programma

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2,5 uur.
Tussen bijeenkomst 6 en 7 is een oefendag in stilte.
Gedurende de hele training (en daarna) oefent u dagelijks thuis elke dag met behulp van MP3’s en een werkboek.

De eerstvolgende 9-weekse training start donderdagmiddag 14 november,
steeds van 13.15 uur tot 15.45 uur.
Alle data:

  • 14, 21 en 28 november
  • 5, 12 en 19 december
  • 16, 23 en 30 januari 2020
  • de oefendag is op donderdag 9 januari, van 10 tot ca. 15.30 uur

5-daagse intensive

De opbouw is gelijk aan het 9-weekse programma: totaal 9 lessen op dag 1, 2, 3 en 5 en een oefendag in stilte op de vierde dag. Het zelf oefenen doet u ná de training, met behulp van de MP3’s en de tips en trucs die u aangereikt krijgt tijdens de training. Daarbij zijn er ‘losse’ oefenmomenten georganiseerd die u helpen om het geleerde te onderhouden en waar u met vragen terecht kunt.

De data voor een volgende 5-daagse intensive training zijn binnenkort bekend.
Abonneer u op de nieuwsbrief (onderaan deze pagina) om op de hoogte te blijven.

Kosten

Particulieren en ZZP’ers

De kosten voor particulieren en ZZP’ers zijn € 547,= (incl. BTW), zowel voor het 9-weekse als het 5-daagse programma. In de prijs inbegrepen zijn het werkboek, oefen-MP3’s, koffie en thee voorafgaand aan iedere bijeenkomst, lunch tijdens de stiltedag en een telefonisch kennismakingsgesprek.
In de trainingsprijs is 10% solidariteit opgenomen. Dit betekent dat 10% van het bedrag wordt gebruikt om minder draagkrachtigen aan de training te kunnen laten deelnemen.

Wanneer u voor de tweede keer de training wilt volgen kan dit voor half geld: € 274,=.

Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking. Voor minima en studenten is een aanpassing van de prijs mogelijk en u kunt in 2 termijnen betalen. Neemt u contact op als u hiervan gebruik zou willen maken of vermeld dit duidelijk op uw inschrijving. Mensen met een PGB kunnen ervoor kiezen dit voor de training te gebruiken.

Soms is vergoeding achteraf van (een deel van) de kosten via de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Mindfulnesstrainer Ronald de Caluwé is bij de VMBN categorie 1 geregistreerd.

VMBN logo Categorie 1

De training wordt steeds vaker (ook op aanbeveling van bedrijfsartsen) door werkgevers vergoed, het kan de moeite lonen dit vooraf te bespreken met uw werkgever. In dit blog hebben we nog een aantal tips.

Zakelijk

Voor bedrijven – of wanneer de werkgever of een instantie de training betaalt – is de prijs € 897,= (incl. BTW).

Vergoeding

Vanuit de zorgverzekering

Trainers van Relax More zijn erkende trainers en lid van de Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland. Indien u bij ons een mindfulnesstraining volgt i.v.m. burn-out klachten, dan kan het zijn dat u recht hebt op een vergoeding vanuit de aanvullende zorg verzekering.

Sinds 2015 vergoeden sommige verzekeraars (o.a. VGZ, Univé, Umcz, IZA Gezond Samen en IZA Overig) mindfulness-therapieën bij burn-out klachten in het aanvullende pakket. De vergoeding zal rond de € 350 per cliënt zijn (check de polis voor het precieze bedrag). Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van een MBSR of MBCT voor verzekerden van 18 jaar en ouder met burn-outklachten.
Voorwaarde is dat u een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts moet hebben. De verwijsbrief kan de deelnemer samen met de factuur van de trainer meesturen naar de verzekeraar.

Op ZorgWijzer

Op www.zorgwijzer.nl staat een overzicht van zorgverzekeraars die een (deel van) mindfulnesstraining vergoeden. Soms is het zinvol om in november en december te kijken of een switch van zorgverzekeraar voor u interessant is.

Via werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en/of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Mogelijk is de werkgever bereid te investeren in mindfulness door de landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress, op www.campagne.arboineuropa.nl.

Via Arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en/of aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via de gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt, nu door bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. U kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorger.

Via Arbeidsintegratie
De Amersfoortse vergoed in principe € 100. Vraag echter goed door op de voorwaarden. De Ohra vergoedt alleen een individueel traject op basis van een diagnose van een arts. Menzis biedt vergoeding voor mantelzorgers als ze een aanvullend pakket hebben.

Het loont dus de moeite om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden!
(Dank je Raymond Kuiper voor het gebruik mogen maken van je teksten t.b.v. bovenstaande.)

Wanneer uw zorgverzekeraar niet vergoedt, kunt u een coulance-aanvraag indienen. Print dit formulier, vul uw gegevens in, onderteken, voeg een folder van Relax More bij, alsmede een kopie van de factuur.
(Zie onderaan in dit blog (“Enkele tips voor u”) voor de hulpverlenersgegevens die u in moet vullen.)

Veelgestelde vragen

Makkelijk zittende kleding is prettig, met name kleding die niet te strak om de buik zit.
Verder graag een grote badhanddoek meenemen om op te liggen.

Als u wat wilt eten of drinken tijdens de bijeenkomsten, mag u dat ook zelf meenemen. Vooraf is er koffie en thee, we pauzeren zelden.

Jawel, dat kan wel. Net zoals u ziek zou kunnen worden, een lekke band of een andere tegenslag zou kunnen krijgen, kan het ook zijn dat er geplande zaken zijn waardoor u een bijeenkomst mist. U krijgt het lesmateriaal thuis gestuurd en er wordt vaak telefonisch ‘bijgepraat’, zodat u de volgende bijeenkomst geen ‘achterstand’ heeft.

De ervaring leert dat het beter is wél deel te nemen als u weet dat u een keer niet kunt. Veel mensen zijn druk en van uitstel komt vaak afstel. Wanneer zal uw leven zo rustig zijn dat u ongestoord deel kunt nemen? …

Nee, in principe niet. De training heeft een bepaalde opbouw. Het heeft niet veel zin om later een bijeenkomst in te halen. Bovendien wordt het lees- en oefenwerk opgestuurd en is er gelegenheid om de trainer tussentijds te spreken en zodoende ‘bijgepraat’ te raken.

Natuurlijk is het het prettigst voor u wanneer u er alle bijeenkomsten bent. Maar een lekke band, familie-omstandigheden of de griep kunnen roet in het eten gooien. Wij weten uit ervaring dat het missen van enkele bijeenkomsten geen reden hoeft te zijn om geen goede training te hebben.

Ja!
Binnen een jaar afloop van uw training kunt u uw gemiste oefendag inhalen. Deze dag wordt door veel deelnemers als erg bijzonder ervaren. Er wordt weliswaar niets nieuws gedaan (vandaar dat de oefendag ook niet verplicht is), maar het feit dat we een hele dag de tijd nemen om aandachtig te zijn en verder niets te hoeven, willen we u niet onthouden.

Dus: heeft u uw oefendag gemist? Kijk in onze agenda wanneer er oefendagen zijn en neem contact op. Uiteraard is er, afhankelijk van de groepsgrootte en de grootte van de trainingslocatie, een maximum aan het aantal deelnemers, dus wacht op bevestiging van de desbetreffende trainer.

Oefening baart kunst. Als je aandacht traint, wordt je aandachtiger. Aandacht, en dan vooral zorgzame aandacht, helpt om gezonder om te gaan met stress en ongemakken. Dat kan in de praktijk voor iedere deelnemer anders zicht- en merkbaar zijn.

Het meest bepalend voor positieve effecten van de mindfulnesstraining is of iemand dagelijks oefent, zo blijkt uit onderzoek. Er blijkt géén verband te bestaan tussen positieve verwachtingen of wensen die mensen al dan niet hebben en het effect van de training. Dit betekent dat er geen of nauwelijks een placebo-effect speelt.