Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Oefen dagelijks je Tai Chi

Oefen dagelijks je Tai Chi

Relax More - Oefen dagelijks je Tai Chi

Pro­fes­sor Cheng Man-ch’ing (de leraar van Wil­li­am C. C. Chen, de Tai Chi groot­mees­ter wiens stijl wij beoe­fe­nen) gaf het advies om mini­maal 10 minu­ten per dag je Tai Chi te beoe­fe­nen. Waar­om tien minuten?

Ten eer­ste is dit de duur van de hele Tai Chi vorm. (Ove­ri­gens doen wij er tij­dens de les vaak iets lan­ger over, dat is een kwes­tie van de per­soon­lij­ke voor­keur van onder­ge­te­ken­de…) Daar­bij kun je in die tijd vol­doen­de Chi/energie gene­re­ren én door het lichaam te laten circuleren.
De sleu­tel ligt ech­ter in de con­sis­ten­tie; in het dage­lijks oefe­nen, zodat het in je natuur­lij­ke rit­me komt.

Het belang­rij­ke Tao­ïs­ti­sche boek de Tao Te Ching (Dao­de­jing) — laten we zeg­gen een soort filo­so­fi­sche levens­gids — zegt dat “de natuur lang­zaam beweegt, maar uit­ein­de­lijk alles ver­we­zen­lijkt wordt”. Zo zegt prof. Cheng “Wan­neer je iede­re dag oefent, is het als­of je iede­re dag één blad­zij­de aan een boek toe­voegt. Eén pagi­na per dag, maar uit­ein­de­lijk dus een heel dik manuscript!”

Het is niet zo ver­stan­dig om twee tot drie uur op een dag te trai­nen en dan de vol­gen­de dag hele­maal niet. Je kunt écht beter iede­re dag 10 minu­ten dag oefe­nen dan één keer in de week drie uur.
Natuur­lijk: als je enthou­si­ast bent is het aan te raden lan­ger te oefe­nen, maar laat dit als van­zelf ont­staan. Het heeft echt geen zin om druk te zet­ten op dat pro­ces, om van jezelf te moe­ten oefe­nen omdat je een bepaald doel wilt berei­ken. Deze bena­de­ring roept vroeg of laat weer­stand tegen het oefe­nen op en dan is het mid­del (teveel wil­len oefe­nen) erger dan de kwaal (licha­me­lijk niet-bewust zijn en/of het lichaam op een onjuis­te manier gebruiken).

De bes­te manier om een lichaam-geest trans­for­ma­tie te bewerk­stel­li­gen en de vruch­ten van Tai Chi te kun­nen pluk­ken, is om te stre­ven naar lang­za­me maar zeke­re ver­be­te­ring. Net zoals in ande­re aspec­ten van ons leven, zoals werk, je rela­tie of je dieet, overigens…

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top