Home » Learn More » Tai Chi en Qigong » Op een ouwe fiets…

Op een ouwe fiets…

Relax More - Op een ouwe fiets...

Vallen en opstaan

We heb­ben alle­maal wel leren fiet­sen. Met val­len en opstaan. Zeker toen de zij­wiel­tjes er een­maal af waren, kwa­men de pleis­ters weer vaker uit de kast. Bij mij wel tenminste.

Recent kwam ik een prach­tig film­pje tegen, wat aan­toont hoe patro­nen zich nes­te­len in onze geest en hoe las­tig het is om een vast­ge­roest patroon aan te pas­sen. Fiet­sen leent zich daar bui­ten­ge­woon goed voor, want het gaat geheel en al auto­ma­gisch

Leren met je lijf

Dat moet ook wel, want de hoe­veel­heid han­de­lin­gen en coör­di­ne­rend ver­mo­gen dat nodig is om te fiet­sen is feno­me­naal. Fiet­sen is onmo­ge­lijk om hele­maal bewust te doen. Fiet­sen kun je niet met je ver­stand, maar doe je let­ter­lijk en figuur­lijk met je lijf.

Pro­beer het dan maar eens af te leren!
Hoe je dat doet? De makers van dit film­pje heb­ben een geni­a­le manier gevon­den. Ze heb­ben nl. het stuur van een gewo­ne fiets met enke­le tand­wie­len zo ver­maakt, dat de fiets naar links gaat bij naar rechts stu­ren en andersom.

Het patroon zit vast

Je wéét met je ver­stand dat je anders­om moet stu­ren, maar je lichaam wei­gert. Het patroon zit té vast. Mis­schien ben je han­dig, heb je een goed lichaams­be­wust­zijn of kun je jong­le­ren. Maar nie­mand heeft de fiets uit het film­pje kun­nen berijden.

Dus ging de maker zelf aan het trai­nen, en na 8 maan­den (!) iede­re dag 5 minu­ten oefe­nen, luk­te het.
Maar er zit meer leuks in het film­pje, dat ik niet ver­raad, maar ook een kind mag het pro­be­ren, en we gaan zien wat er gebeurt als de film­ma­ker na al die maan­den weer op een gewo­ne fiets gaat zitten…

Oefening baart kunst

Soms heb­ben men­sen het idee dat ze tij­dens Tai Chi les ook iets geheel nieuws moe­ten leren, of iets ouds afle­ren. Patro­nen nes­te­len zich diep. Het duurt soms even voor je ‘de slag’ te pak­ken hebt, maar als het film­pje bekijk, krijg ik toch echt het gevoel dat Tai Chi mak­ke­lij­ker en pret­ti­ger was om te leren dan het berij­den van deze dui­vel­se fiets…

Proefles volgen?

Pho­to by Clark Young on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top