Trainer Fred Dijk

Trainer Fred Dijk

Trainer bij Leef in Aandacht is Fred Dijk (1964)

Hij is van oorsprong psychomotorisch therapeut www.nvpmt.nl en heeft binnen de GGZ sinds 1992 ruime ervaring opgedaan in het lichaamsgericht en bewegingsgericht werken met mensen met uiteenlopende hulpvragen. Hij heeft onder andere gepubliceerd over agressiehantering en huiselijk geweld. Sinds 2007 is hij docent aan de opleiding voor Psychomotorische Therapie aan Windesheim, Zwolle.

In februari 2014 rondde hij zijn opleiding tot Mindfulness trainer af bij het Instituut voor Mindfulness (IvM). Sindsdien volgt hij ook geregeld bij- en nascholingen van het IvM, de VMBN en de VVM.

Mindfulness is in 2008 belangrijk voor mij geworden.

Het dagelijks beoefenen sindsdien beïnvloedt mijn leven en daarmee het leven van de mensen om mij heen. Het geeft mij een meer evenwichtige, observerende en opmerkzame houding ten opzichte van tal van zaken die om mij heen gebeuren. Zaken die mij voorheen, en nog steeds bij tijd en wijle, stress opleveren. Met de vriendelijke aandachtige houding benader ik steeds vaker én anders de gevolgen van die gebeurtenissen. Ik draag meer de consequenties door besluiten te nemen volgens-, en te handelen naar mijn nieuwe (en soms al oude) inzichten.

Ik ben sterk geëngageerd, mede vanuit maatschappijkritisch oogpunt, met mensen die stress ervaren. Ik ben derhalve hartstikke blij dat ik, met de Mindfulness-methode, hierin iets kan betekenen voor anderen, waaronder de studenten van Windesheim. Ik geniet elke cursusavond van de moed en inzet én het plezier van deze jonge mensen om werk te maken van de veelal hoge eisen stellende omgeving van een Hogeschool.

Als trainer erken ik dat ik niet meer kan bieden dan dat wat ik ken – tegelijkertijd komen we verder vanuit mijn nieuwsgierigheid in contact met de deelnemers.