Home » Learn More » Mindfulness » Persoonlijk weerbericht

Persoonlijk weerbericht

Relax More - Persoonlijk weerbericht

3 minuten ademruimte

De medi­ta­tie ‘3‑minuten adem­ruim­te’ is een oefe­ning die we vaak doen tij­dens de 9‑weekse mind­ful­ness­trai­ning, die mak­ke­lijk is toe te pas­sen in aller­lei situ­a­ties om weer even pas op de plaats te maken en de stop-knop te vinden.

Hij wordt door som­mi­ge trai­ners ook wel de 3‑minuten adem­pau­ze oefe­ning genoemd, maar dit vind ik taal­kun­dig niet juist. Het is immers onmo­ge­lijk een adempau­ze van 3 minu­ten te nemen, behal­ve voor de zeer spor­tie­ven onder ons…

3 vragen, geen antwoorden

Wat we doen is de ruim­te nemen ons bewust te wor­den van wat er in het hui­di­ge moment speelt. Dit doen we door ons­zelf 3 vra­gen te stel­len, name­lijk wat gaat er nu in mij om?, hoe gaat de adem­ha­ling nu? en wel­ke sen­sa­ties zijn er nu in het lichaam op te merken?
Bij alle­drie de vra­gen gaat het niet echt om de inhoud van de ant­woor­den, maar alleen om het bewust wor­den van wat er zich nu afspeelt. Om op te mer­ken wat er is. Om weer even tot jezelf te komen.

Tot jezelf?

Inder­daad, ’tot jezelf’. Het is dus blijk­baar moge­lijk van jezelf ver­wij­derd te raken. Niet let­ter­lijk, maar wel figuur­lijk, mentaal.
In de druk­te van ver­ga­de­rin­gen, tele­foons, soci­a­le media, kin­der­cre­ches en ande­re heden­daag­se tijd­ver­slin­ders is het ver­lie­zen van con­tact met jezelf aan de orde van de dag. Wie voelt in de hit­te van de strijd om het dage­lijk­se bestaan zijn of haar lichaam nog? Al die druk­te ont­wor­teld ons en draagt zo bij aan het ont­staan van stress­ge­re­la­teer­de klach­ten en ziektes.

De 3‑mi­nu­te­na­dem­ruim­te-oefe­ning is een­vou­dig en doel­tref­fend om de stop-knop te vin­den en even uit de druk­te te stap­pen. Het is het per­soon­lij­ke weer­be­richt van dat moment. Al naar gelang hoe jouw weer­be­richt eruit ziet, weet je of je een jas aan moet of een para­plu mee moet nemen…

Lees hier meer over deze oefening!

Foto: Lucy Chi­an on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
1
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top