Home » Privacybeleid

Privacybeleid

In gewone taal

Algemeen

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt opgegeven. Wij houden ook niet van ongewenste reclame, net als jij (vermoedelijk). Ook wij zijn gesteld op onze privacy en we hebben geen behoefte aan zogenaamde op-maat advertenties. Je gegevens worden NOOIT aan anderen worden verstrekt (zie punt 8 Privacy Policy).

Op deze website worden helemaal GEEN gegevens opgeslagen voor marketingdoeleinden en GEEN gebruikers met trackers gevolgd, bijv. t.b.v. Google Analytics of Facebook. Vandaar dat er ook geen irritante “cookie-vraag” gesteld hoeft te worden.

Alles wat bijgehouden wordt aan websitebezoek en -gebruik is via het Simple Analytics account inzichtelijk:

Relax More gebruikt 100% privacy-vriendelijke statistieken.

Overweeg je ook Simple Analytics te gebruiken?
Doe dat via deze link, dan krijg je een maand gratis (en ik ook)!

Wanneer je je aanmeldt voor een cursus, les, training, workshop of persoonlijke sessie, wordt je e-mailadres gevraagd om aan ons e-mail-nieuwsbrieven bestand toe te voegen. Dit mag je uiteraard weigeren. Ook het klikgedrag van nieuwsbriefontvangers wordt NIET getracked. Mailings zullen dusdanig plaatsvinden, dat de geadresseerden elkaars e-mailadres niet kunnen achterhalen.
Afmelden voor de nieuwsbrief is, zoals het hoort, eenvoudig.

Het spreekt voor zich dat je e-mailadres tevens wordt gebruikt wanneer er correspondentie ontstaat met Relax More.

Trainer Ronald de Caluwé is onderhevig aan het klachtenreglement en het tuchtrecht van De NFG.

Deze website

Je gegevens worden bewaard in onze database. Wanneer je de website bezoekt dan worden de technische kenmerken van je opvragingen in zogenaamde logfiles op de server bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jou als persoon.

Bovenstaande is een korte samenvatting van ons privacyreglement.
Dit reglement is als PDF hier te downloaden.
En een link naar de in punt 3.2 van het privacyreglement genoemde dienstbeschrijving.

Privacy policy Relax More

Versie: 20201128, hier te downloaden als PDF.

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website Relax More bezoekt. Het is iets beknopter dan het reglement.

 1. Beheer
  De website Relax More staat onder beheer van Relax More, de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website (https://relaxmore.nl/contact).
 2. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Relax More worden bewaard. Voorbeelden zijn ingevulde formulieren of bij een online training ingestuurde opdrachten.
  2. Relax More zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Cookies
  1. Relax More maakt GEEN gebruik van marketingcookies.
  2. Relax More maakt GEEN gebruik van Google Analytics cookie(s).
  3. Relax More maakt wel gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Een dergelijk cookie is een klein tekstbestand die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker, enkel en alleen ten behoeve van het gebruikersgemak van deze zelfde bezoeker.
  4. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden via het instellen van de browser.
  5. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Relax More, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  Relax More is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 6. Bestellingen
  De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Relax More.
 7. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Relax More kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van een bestelling of aanmelding.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Bij het volgen van een training: het sturen van mails met ondersteunende of inhoudelijk aanvullende inhoud die het effect van de training versterken.
  4. Het onder de aandacht brengen van artikelen, een product, tips et cetera, waarvan Relax More denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 8. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Relax More zijn verstrekt zullen NOOIT aan derden worden doorgegeven. Hier is één uitzondering op: Wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 9. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Relax More verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 10. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Relax More kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Relax More voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Scroll naar boven