Een milde weg naar meer balans en veerkracht
voor lichaam en geest, een leven lang.

Qigong

Relax More - Tai Chi of Qigong proberen?

Qigong (voorheen Chi Kung) betekent ‘cultivatie van vitale energie’. Het wordt ook wel eens Chinese yoga genoemd.

In de lessen ligt de nadruk op het contact met het lichaam, de Qi en natuurlijke biologische cycli. De lessen zijn gebaseerd op een aantal oude oefensystemen, sommige meer verstild, andere dynamischer en meer bewegend in de ruimte. Ze voeren naar een diepere ontspanning, en reguleren stress. Immuniteit en vitaliteit wordt ondersteund.

Relax More - Tai Chi of Qigong proberen?Op een aandachtige manier het lichaam en de principes van bewegen verkennen. Leren voelen hoe je stemming zich weerspiegelt in je lichaamshouding en omgekeerd. Inzien hoe chronische spanning en bewegingspatronen zich in het lichaam genesteld hebben.

Op een interessante, leuke en gezonde manier je gewrichten en spieren soepeler maken, je coördinatie en balans verbeteren en je energieniveau herstellen.

Geschikt voor iedereen, ongeacht conditie en leeftijd.

Qigong – eeuwenoud en herontdekt door de wetenschap

Qigong vormt een belangrijk onderdeel van de Chinese geneeskundige en martiale tradities. Voor gezonde mensen biedt het een mogelijkheid om die gezondheid te behouden en versterken. Zieken kunnen met Qigong stap voor stap hun vitaliteit herwinnen. Jonge mensen kunnen hun kracht ermee leren beheersen en richting geven. Ouderen houden met Qigong contact met jeugdige veerkracht. 

In onze vergrijzende samenleving blijken Tai Chi en Qigong een van de meest effectieve methoden voor het behoud van geestelijk en lichamelijk welzijn.

En dat is hard nodig in deze tijd.

Bij Relax More in Apeldoorn trainen we verstilde en meer dynamische Qigong vormen.
Ronald geeft les in de befaamde Zhan Zhuang stijl (spreek uit als ‘Dzjam Dzjong’), die een onderdeel is van de Da Cheng Chuan school van Master Lam. Lies doceert een aantal oude diervormen en de meer recente 18-voudige vorm.

Klik op onderstaande tabs voor info over de diverse lessen.

Lies geeft les op dinsdagmorgen en woensdagavond. Op zaterdagochtend trainen we bij goed weer in het Oranjepark.
Ook privélessen zijn mogelijk, neem hiervoor contact op.

Mijn lessen vallen uiteen in 2 delen:

Deel 1: Essentie van bewegen

Dit speelse deel helpt je jouw beweging te bevrijden uit chronische spanningspatronen.
Al doende leer je hierbij basisbewegingen uit de Taiji quan.

Relax More - Qigong - Bouwen aan innerlijke kracht en energie 1Het gaat hierbij nooit om mooi bewegen. Alles draait om nieuwsgierigheid naar jouw eigen patronen van vasthouden en loslaten.

Korte vormen helpen bij het opbouwen van één doorgaande beweging vanuit de golfslag van de adem. En vooral: met plezier, mildheid en humor. Opdat verharde patronen in lijf en leden weg kunnen smelten in beweging van binnen uit – vriendelijk en zonder oordeel.
Een afwisseling van aangenaam vrij zijn binnen een soms strakke structuur, die houvast kan geven.

Je steunt daarbij op basis kenmerken van Qi Gong: het combineren van adem, coördinatie, zorgzame aandacht en de juiste inspanning.
Deze punten train je gericht in het tweede deel.

Deel 2: Vaste Qi Gong vormen waarbij zorgvuldig aandacht besteed wordt aan details.

Altijd korte series die het lichaam op een specifieke plaats helpen. Gaandeweg verbetert je coördinatie, voelen gewrichten soepeler aan en worden bewegingen vloeiender. De goede beweging bestaat niet.

Dit maakt Qi Gong zo waardevol bij herstel na ziekte en operaties.

Je krijgt handvatten om zelf gevoel te ontwikkelen voor minder en meer geschikte houdingen. Denk aan:

 • ademhaling als barometer voor forceren,
 • herkennen van de draaipunten in je lichaam,
 • het verdelen van je gewicht over twee voeten, of juist volledig staan op 1 voet,
 • het leren herkennen van je grenzen, niet forceren.

Qi Gong maakt je wakker en alert. Bij de juiste aandacht zijn binnen en buiten verbonden. Het vergroot je innerlijke kracht, ook in de hectiek van het dagelijks bestaan.

Mijn lessen ontwikkelden zich vanuit workshops en cursussen in zowel de oosterse als de westerse bewegingswereld met zeer uiteenlopende tradities. De oosterse disciplines leerden mij de waarde van geduld en steeds opnieuw onderzoeken; de westerse disciplines de waarde van anatomische kennis en didactiek.

Ik zocht juist ook docenten die met hun benen in zowel oost als west staan. Zij hebben daardoor meer oog voor de sterke en zwakke kanten van iedere benadering.

Lees verder…

Lijn van leraren

Al 40 jaar vormen 5 stijlen de basis voor mijn lessen.

 • Essential Taiji van Chung Liang. Zijn stijl kenmerkt zich door speelse korte vormen, beïnvloedt door zijn Chinese Tai Chi en Qigong leraren, een klassiek Westerse balletopleiding, kalligrafie, kunst en muziek. Ik mag hopen op mijn 83e dezelfde passie en plezier in het lesgeven te mogen hebben als hij nog altijd uitstraalt.
 • Tai Chi Chuan van meester William C. C. Chen.
 • De 18-voudige methode:
  Dr Zhuang’s Liangong health excercises in 18 forms www.liangong.com.
 • Qigong, zoals doorgegeven door de Duitse arts Josephine Zöller in haar boek: “Qigong, de weg van levenskracht”. Haar nauwgezette aantekeningen geven mij iedere dag nog steeds nieuwe inzichten, ook na 40 jaar.

Met grote dank aan Mitch, een aimabele vreemde, die mij liet meedoen tijdens zijn ochtend- en avondtraining hoog in de Zwitserse Alpen. En zijn studieboek aan mij schonk! Voor mij het eerste samensmelten van westerse en oosterse geneeskunst en een grootse les in vrijgevigheid.

Relax More - Qigong - Bouwen aan innerlijke kracht en energie

Ronald geeft les op maandagmorgen, woensdagavond en vrijdagmorgen. Op zaterdagochtend trainen we bij goed weer in het Oranjepark.
Ook privélessen zijn mogelijk, neem hiervoor contact op.

Binnen de Qigong traditie zijn er tal van richtingen en interpretaties. Eén van de meest oorspronkelijk stijlen is Zhan Zhuang Qigong, vertaald als ‘pole standing’ en vrij vertaald als ‘staan als een boom’. De training bestaat eruit om eerst voor kortere, en later voor langere tijd, in verschillende houdingen te blijven staan. Hoewel dit te eenvoudig lijkt om waar te zijn, blijkt het een fascinerende en opmerkelijk effectieve manier om weerstand en gezondheid te versterken.

Zhan Zhuang (spreek uit als ‘dzan dzuang’ [mandarijn] of ‘zham zhong’ [kantonees]) is een compleet systeem voor energie-management. In staande Qigong komen gezondheidsoefening, martiale kunst en lichaamsbewustwording samen. Het is de kunst van de batterij opladen.

In stilte is er beweging, in beweging vinden we stilte
Een kleine beweging is beter dan een grote beweging
Geen beweging is beter dan een kleine beweging
Stilte is de moeder van alle beweging
In beweging ben je als een draak of een tijger
In niet-bewegen ben je als een Boeddha
Grootmeester Wang Xiang-Zhai

Staande Qigong is het fundament van een befaamde martiale traditie: Da Cheng Chuan (“De grote voleinding”). Een andere naam voor deze traditie is Yiquan (body-mind [of intentie]-boksen).
Da Cheng Chuan is een tamelijk jonge traditie, rond 1928 ontstaan uit het werk van Grootmeester Wang Xiang-Zhai.

In Da Cheng Chuan training vinden alle martiale bewegingen en toepassingen hun basis in staande Qigong. Stilte in beweging, beweging in stilte. Er zijn zeven onderdelen van de Da Cheng Chuan training. De training is niet lineair, van A naar Z, opgebouwd, maar cyclisch. Elk trainingsonderdeel komt op den duur weer aan bod, maar iedere volgende keer met meer verdieping. Net als andere martiale tradities kan Da Cheng Chuan op te duur uitgroeien tot een fascinerende levenslange studie.

 • Zhan Zhuang Qigong: De beoefening van omschreven staande, zittende en liggende houdingen ter versterking van de interne lichaamsstructuur.
 • Shi Li. Letterlijk ‘power testing’. Het door middel van langzame beweging van de armen en bovenlichaam testen van de herwonnen interne structuur.
 • Zhou Bu. Looptraining, de equivalent van Shi Li, maar nu voor de benen. Balans en stabiliteit kunnen ook tijdens iedere loopbeweging bewaard blijven.
 • Fa Jin of Fa Li. Letterlijk ‘explosie kracht’. Oorspronkelijk een belangrijk onderdeel van de martiale training, nu technieken ter verbetering van lichaamscontrole en reactievermogen.
 • Tui Shou. Letterlijk ‘pushing hands’ of ‘circling hands’. Partneroefeningen om in de praktijk te testen hoe met druk en weerstand om te gaan.
 • Shi Zhan. De martiale toepassingen van al het bovenstaande. Soms wordt hier ook Shi Sheng (stem/adem training) bij gerekend.
 • Jian Wu. Het zich eigen maken van alle trainingsonderdelen, zodat ze als een tweede natuur worden.

In onze Qigong lessen besteden we vooral aandacht aan de eerste drie onderdelen: Zhan Zhuang, Shi Li en Zhou Bu.
Daarnaast is er altijd aandacht voor een zorgvuldige opwarming of verzachting van het lichaam en beoefenen we regelmatig de klassieke Acht Brokaten, een krachtige en heilzame serie ‘interne strekkingen’.

Met dank aan www.stilldynamics.org.

Iedere oosterse meditatie- en/of martiale traditie kent een lineage, een lijn van leraren die vaak vele honderden jaren en soms tot duizenden jaren terug gaat. In het geval van bijv. het Zenboeddhisme zijn 86 generaties leraren te traceren, tot aan de historische Boeddha zelf, bijna 500 v.C.

De Zhan Zhuang lijn is nog vrij kort en makkelijk op deze pagina weer te geven: Relax More - Lijn van lerarenDe grondlegger van Zhan Zhuang Qigong in zijn huidige vorm en de overkoepelende Da Cheng Chuan was meester Wang Xiang-Zhai, een befaamde beoefenaar van de krijgskunsten (1885-1963). Hij liet zien hoe stabiliteit, kracht en reactievermogen getraind kunnen worden door stil te staan. Qigong bestaat uit vele scholen en stijlen. Het is een zich nog steeds ontwikkelende gezondheidsleer en -beoefening. Vandaar dat de Zhan Zhuang lineage nog vrij kort is.

Relax More - Lijn van leraren 1Professor Yu Yong-Nian (1920-2013) was een leerling van meester Wang. Als medicus introduceerde hij in de vijftiger jaren de Zhan Zhuang Qigong in Chinese ziekenhuizen. Professor Yu haalde de Zhan Zhuang uit de sfeer van de martiale kunsten en maakte het geschikt voor gebruik voor gezondheid en revalidatie.

Relax More - Lijn van leraren 2Diens leerling, meester Lam Kam-Chuen, afkomstig uit Hong Kong, woont in London en introduceerde Zhan Zhuang in het westen. Van zijn hand verschenen een serie boeken over dit onderwerp: The Way of Energy, The Way of Healing, The Way of Power, Everyday Qigong en Walking Qigong.

Relax More - Lijn van leraren 3Peter den Dekker was een senior leerling van sifu Lam Kam-Chuen. Peter onderwijst Zhan Zhuang Qigong en Da Cheng Chuan in Nederland en een aantal andere Europese landen. Hij is de schrijver van The Dynamics of Standing Still.

Ronald de Caluwé traint een aantal jaren bij Peter den Dekker in Amsterdam en Haarlem. In 2012 kreeg hij van Peter den Dekker toestemming om zelf lessen te gaan geven.

Met dank aan www.stilldynamics.org

LESROOSTER     |     LOCATIE     |     PROEFLES?    |    FOLDER

Hoewel ik zeer sceptisch stond tegenover dit soort ‘trainingen’ en begon met een houding van ‘baat het niet, dan schaadt het ook niet’, ben ik daar – na ca. 8 lessen – op terug gekomen.

Nog steeds vraag me wel eens af ‘wat doe ik hier?’, maar ik ervaar ook een zekere rust en lichamelijke ontspanning. Neemt niet weg dat het soms hard werken is om je een geestesgesteldheid eigen te maken van innerlijke rust en lichamelijke ontspanning.

Het helpt enorm dat ik leraar als Ronald heb, die geen ‘zwever’ is, geduld en humor heeft en ruimte geeft om jezelf te zijn.

Dus: met frisse moed naar de volgende reeks lessen!

Ria

Het ‘centreert’ me: ik voel mijn lichaam als een geheel en het geeft rust in het hoofd. Deze combinatie voelt heel natuurlijk, alsof het zo hoort, als een soort ‘er mogen zijn’.

Fina

Ik had forse pijnen in al mijn gewrichten na mijn chemotherapie. Die werden pas echt minder nadat ik met Qigong begonnen was en ik ben nu, na 2 jaar, deze pijnen helemaal kwijt.

Inés

Ik kan zeggen dat ik de kennismaking met jou en met Qigong als zeer plezierig heb ervaren. De lessen waren weldadig, er heerste een goede, ontspannen sfeer en ik vind Qigong beslist heilzaam om te doen.

Ik merkte duidelijk dat ik anders (beter!) terug reed na de les, ontspannen en met een gevoel van voldoening. De bewustwording van je lichaam bewerkstelligt dit ongetwijfeld. Kortom, een verrijking.

Marjolijn

Op deze pagina vind je nog meer deelnemerservaringen…

 • Relax More - Mocean (motion)

Mocean (motion)

De mooiste golven In dit blog wil ik graag een heel mooi filmpje met je delen. Over golven. Acht minuten lang de mooiste golven van de zee in slow-motion. Ik schreef al eerder over wolken. [...]

In ons blog vind je nog veel meer leesvoer over Qigong (en Tai Chi)

Waarom Tai Chi en Qigong belangrijk zijn in de hedendaagse drukte ziet u in dit korte en krachtige filmpje.