Home » Learn More » Relax More » De Relax More online leeromgeving is klaar!

De Relax More online leeromgeving is klaar!

En daar zijn we blij mee!

Het is enke­le jaren een wens van me om ook onli­ne trai­nin­gen aan te bie­den. Na 10 jaar erva­ring in het ver­zor­gen van offli­ne mind­ful­ness­trai­nin­gen had ik idee­ën genoeg over wat daar­bij inhou­de­lijk van belang is.

De afge­lo­pen twee jaar heb ik me ver­diept in de tech­ni­sche moge­lijk­he­den en zelfs al wat expe­ri­men­ten gedaan. Wat me ech­ter dui­de­lijk werd, is dat een onli­ne leer­om­ge­ving bou­wen een arbeids­in­ten­sie­ve aan­ge­le­gen­heid is.

Recent — tij­dens de coro­na-cri­sis — werd me ander­maal dui­de­lijk waar­om het Chi­ne­se karak­ter voor ‘cri­sis’ bestaat uit twee delen. Het ene deel bete­kent gevaar, het ande­re deel bete­kent kans.

Cri­sis (dank aan WikiPedia)

Door deze cri­sis kwa­men alle groeps­ac­ti­vi­tei­ten stil te lig­gen, dus zag ik — naast het ‘gevaar’ voor het voort­be­staan van Relax More, wat ove­ri­gens nog steeds een reëel risi­co is — direct de kans om nu door te pak­ken en alle voor­be­rei­din­gen om te zet­ten in resultaten.

En dat is gelukt.
De elektronische leeromgeving is af, de eerste online training is gebouwd en klaar en start binnenkort!

Foto: Wil Ste­wart on Uns­plash

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top