Home » Brein

Brein

Prefrontale cortex (PFC)

Een belangrijk deel van ons rationele brein (ik noem dat vaak onze ‘denkhersenen’), in de buitenste schil van de hersenen, direct boven de ogen gelegen. Prefrontaal betekent ‘voor de voorkant’, dus helemaal vooraan. Cortex betekent schors, het buitenste deel (net …

Prefrontale cortex (PFC) Lees verder »

Hippocampus

De hippocampus is een op een zeepaardje lijkende structuur in het limbische deel van ons brein. Een cruciale structuur voor ons geheugen. De hippocampus registreert gebeurtenissen en geeft er als het ware tijdlabels aan, zodat het verloop van de gebeurtenis …

Hippocampus Lees verder »

Amygdala

Een amandelvormige reeks hersencellen die in het limbische brein ‘liggen’. De amygdala wordt vaak ‘de rookmelder’ van het lichaam genoemd. De belangrijkste functie van de amygdala is dan ook om informatie die via de zintuigen binnenkomt emotioneel te interpreteren: wat …

Amygdala Lees verder »

Neuroceptie

Neuroceptie is het onbewuste proces in ons brein dat continu de omgeving, ons lijf en de relationele signalen ‘scant’ op gevaar. Vanuit overlevingsperspectief en onze evolutie bekeken is dit een cruciaal proces, dat een van de drie grondslagen vormt voor …

Neuroceptie Lees verder »

Perifeer zenuwstelsel (PZS)

Het deel van het zenuwstelsel dat buiten het centrale zenuwstelsel is gelegen. Het perifere zenuwstelsel vormt de verbindingen van en naar de organen en weefsels en het centrale zenuwstelsel. Het wordt naar functie verdeeld in het autonome zenuwstelsel en het willekeurige zenuwstelsel.Ook de 12 paar hersenzenuwen (waaronder de nervus vagus), …

Perifeer zenuwstelsel (PZS) Lees verder »

Hersenstam

Een deel van ons oude brein, dat we gemeenschappelijk hebben met reptielen. Je zou dan kunnen denken dat het voor ons functioneren als mens niet zo belangrijk is, maar net als de stam van een boom, is de stam van …

Hersenstam Lees verder »

Relax More - Nervus Vagus

Nervus Vagus

De nervus vagus is de tiende hersenzenuw en werd in 1540 voor het eerst beschreven. Darwin beschrijft de vagus in 1872 als de “pneumogastrische zenuw” (pneumo = de long betreffend; gastrisch = de maag betr.). N. vagus verbindt de hersenen …

Nervus Vagus Lees verder »

Zenuwstelsel

Het systeem in ons lichaam dat een coördinerende, sturende en regulerende taak heeft bij alle handelingen en activiteiten, zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van prikkels en bij hogere dieren de emoties en de denkprocessen en bij mensen ook de …

Zenuwstelsel Lees verder »

Hersenzenuw

Wanneer we spreken van een hersenzenuw (enkelvoud) hebben we het altijd over een paar (links en rechts). Negen van de twaalf paar hersenzenuwen ontspringen uit de hersenstam. Twee uit de voorhersenen, één uit het ruggenmerg. Functies Eén van de functies …

Hersenzenuw Lees verder »

Autonoom zenuwstelsel (AZS)

Dit is het gedeelte van het zenuwstelsel dat lichaamsfuncties regelt die buiten onze bewuste controle vallen. Dit deel van het zenuwstelsel functioneert dus autonoom: het regelt zichzelf. Het regelcentrum bevindt zich voornamelijk in de hersenstam. Daarnaast maken een aantal hersenzenuwen …

Autonoom zenuwstelsel (AZS) Lees verder »

Centraal zenuwstelsel (CZS)

Het centrale zenuwstelsel omvat de hersenen en het ruggenmerg, oftewel die delen van ons zenuwstelsel die zich centraal in het lichaam bevinden. Afbeelding: Wellcome Library no. 564077i

Willekeurig zenuwstelsel

Mensen kunnen bewust controle uitoefenen over lichaamsfuncties (bijv. bewegen) via dit deel van het zenuwstelsel (vandaar ook de naam). We vinden het willekeurig- of animale zenuwstelsel voornamelijk in de hersenschors. Samen met het autonoom zenuwstelsel, ook wel genoemd het vegetatieve …

Willekeurig zenuwstelsel Lees verder »

Hersenen

De hersenen zijn het deel van het centraal zenuwstelsel dat zich in de schedel bevindt (het andere deel van het centrale zenuwstelsel is het ruggenmerg). De hersenen zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in de mens. Extreem complex De menselijke hersenen zijn een …

Hersenen Lees verder »

Scroll naar boven