Home » Lichaam

Lichaam

Allostase

Het begrip allostase is samengesteld uit het Griekse ‘allo’ (variabel) en ‘stase’ (stilstand). Tezamen kom je dan op ‘stabiliteit door veranderlijk te zijn’. Hetgeen stabiel gehouden wordt, zijn de verschillende biochemische processen in ons lichaam. Allostase is eigenlijk een doorontwikkeling …

Allostase Lees verder »

Fascia

Kort samengevat is fascia een bindweefselsoort. Bindweefsel komt in ‘soorten en maten’. Zo zijn pezen (bindweefsel dat een spier met een bot verbindt) en ligamenten (bindweefsel dat twee botten met elkaar verbindt) twee veel genoemde en bekende soorten. Fascia is …

Fascia Lees verder »

Biotensegrity

Door wetenschappers ook wel “de architectuur van het leven” genoemd. Het woord biotensegrity – of biotensegriteit in het Nederlands – is een samenvoeging van bio (= leven) en tensegriteit. Dit laatste woord is weer een samenvoeging van tension (spanning) en …

Biotensegrity Lees verder »

Polyvagaaltheorie (PVT)

De polyvagaaltheorie draait om de communicatie tussen hersenen en lichaam. Hij beschrijft hoe allerlei signalen en mechanismen ons gedrag sturen en zo ons gevoel van veiligheid bepalen. De theorie is niet heel erg complex, maar heeft wel op meerdere gebieden …

Polyvagaaltheorie (PVT) Lees verder »

Perifeer zenuwstelsel (PZS)

Het deel van het zenuwstelsel dat buiten het centrale zenuwstelsel is gelegen. Het perifere zenuwstelsel vormt de verbindingen van en naar de organen en weefsels en het centrale zenuwstelsel. Het wordt naar functie verdeeld in het autonome zenuwstelsel en het willekeurige zenuwstelsel.Ook de 12 paar hersenzenuwen (waaronder de nervus vagus), …

Perifeer zenuwstelsel (PZS) Lees verder »

Interoceptie

Interoceptie is kort gezegd de feedback van onze interne organen naar onze hersenen; de waarneming van onze innerlijke fysiologie. Het relateert aan de uitdrukking ‘luisteren naar je lichaam’. Het niet toepassen van dat adagium leidt tot vervreemding van het eigen …

Interoceptie Lees verder »

Zintuig

Waarneeminstrument waarmee we de wereld in en ons om heen bewust kunnen worden. Van oudsher worden altijd 5 zintuigen genoemd: zien, horen, proeven, ruiken, voelen. En dan is daar nog het spreekwoordelijke 6e zintuig. Toch hebben we veel meer mogelijkheden …

Zintuig Lees verder »

Prosodie

De prosodie is afhankelijk van de neurale regulatie van de spieren van het strottenhoofd en en de keelholte, die worden aangestuurd door het gedeelte van de hersenstam dat ook de gemyeliniseerde banen van de nervus vagus aanstuurt.Deze banen functioneren paralel …

Prosodie Lees verder »

Relax More - Nervus Vagus

Nervus Vagus

De nervus vagus is de tiende hersenzenuw en werd in 1540 voor het eerst beschreven. Darwin beschrijft de vagus in 1872 als de “pneumogastrische zenuw” (pneumo = de long betreffend; gastrisch = de maag betr.). N. vagus verbindt de hersenen …

Nervus Vagus Lees verder »

Zenuwstelsel

Het systeem in ons lichaam dat een coördinerende, sturende en regulerende taak heeft bij alle handelingen en activiteiten, zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van prikkels en bij hogere dieren de emoties en de denkprocessen en bij mensen ook de …

Zenuwstelsel Lees verder »

Adem

De adem is geen stoffelijk ‘ding’ dat vrij geprepareerd kan worden of zichtbaar gemaakt kan worden op een foto of scan. Het is de lucht die we in- en uitademen. Ademen is een levensproces. Technisch Technisch gezien is ademen het …

Adem Lees verder »

Hersenzenuw

Wanneer we spreken van een hersenzenuw (enkelvoud) hebben we het altijd over een paar (links en rechts). Negen van de twaalf paar hersenzenuwen ontspringen uit de hersenstam. Twee uit de voorhersenen, één uit het ruggenmerg. Functies Eén van de functies …

Hersenzenuw Lees verder »

Autonoom zenuwstelsel (AZS)

Dit is het gedeelte van het zenuwstelsel dat lichaamsfuncties regelt die buiten onze bewuste controle vallen. Dit deel van het zenuwstelsel functioneert dus autonoom: het regelt zichzelf. Het regelcentrum bevindt zich voornamelijk in de hersenstam. Daarnaast maken een aantal hersenzenuwen …

Autonoom zenuwstelsel (AZS) Lees verder »

Centraal zenuwstelsel (CZS)

Het centrale zenuwstelsel omvat de hersenen en het ruggenmerg, oftewel die delen van ons zenuwstelsel die zich centraal in het lichaam bevinden. Afbeelding: Wellcome Library no. 564077i

Willekeurig zenuwstelsel

Mensen kunnen bewust controle uitoefenen over lichaamsfuncties (bijv. bewegen) via dit deel van het zenuwstelsel (vandaar ook de naam). We vinden het willekeurig- of animale zenuwstelsel voornamelijk in de hersenschors. Samen met het autonoom zenuwstelsel, ook wel genoemd het vegetatieve …

Willekeurig zenuwstelsel Lees verder »

Scroll naar boven