Home » Evolutie » Fylogenese

Fylogenese

« Naar Relaxicon begrippenlijst

De fylo­ge­nie onder­zoekt de evo­lu­tie van orga­nis­men uit gemeen­schap­pe­lij­ke voor­ou­ders (fylo­ge­ne­se: het ont­staan [gene­se] van de soort [fylus]) en niet zozeer de over­een­kom­sten tus­sen ver­schil­len­de organismes.

Afbeel­ding: Wel­co­me Collection

Fylogenese (Wikipedia)
Een fylogenetische stamboom van het leven geeft een grafische weergave van hoe de hogere taxa als domeinen en rijken verwant zijn.

Fylogenie (van het Griekse φυλη, phulè = 'volksstam') en γενεσις, genesis = 'wording') is de studie van de afstammingsgeschiedenis van een groep organismen. Een fylogenie is de beschrijving van hoe een groep organismen is ontstaan uit een andere groep. Deze wordt veelal grafisch weergegeven in een fylogenetische stamboom.

De fylogenie onderzoekt de evolutie van die organismen uit gemeenschappelijke voorouders en niet zozeer de overeenkomsten tussen verschillende organismen. Cladistiek is een belangrijke analysemethode die gebruikt wordt om de fylogenie te bepalen op grond van synapomorfieën.

« Naar Relaxicon begrippenlijst
Scroll to Top